Sök

Äldreboende, särskilt boende

Särskilt boende är till för dig som har ett så omfattande omsorgsbehov dygnet runt att hemtjänst och andra insatser i hemmet inte längre räcker till. På ett särskilt boende finns personal tillgänglig dygnet runt.

Många särskilda boenden är byggda som gruppboenden för cirka åtta personer, där varje person har en egen lägenhet. Den egna lägenheten möblerar du själv och du har eget hyreskontrakt. Du betalar för hyra, mat, service och omvårdnad. Alla har tillgång till gemensamma utrymmen som används vid måltider och samvaro.

Här kan du läsa mer om vilka särskilda boenden som finns i Varberg.

Ansök om plats på särskilt boende

Det är omsorgshandläggaren som bedömer om du har behov av särskilt boende och fattar beslut. Läs mer om hur du ansöker på sidan Ansökan, äldreomsorg.

Avgifter för särskilt boende

Du som beviljats särskilt boende betalar hyra, matabonnemang, omvårdnadsavgift och förbrukningsmaterial. Du kan läsa mer om avgifter och hur de beräknas på sidan Avgifter och kostnader för äldreomsorg.

Du önskar vilket boende du helst vill bo på

Om din ansökan beviljas kan du välja var du vill bo i Varbergs kommun enligt Fritt val. Valet är ditt eget. Du kan ta hjälp av en anhörig om du har svårt att välja själv. Din omsorgshandläggare kan också vägleda i valsituationen, men inte välja åt dig.

Det finns särskilda boenden i alla delar av kommunen. Du får välja om du vill bo på ett boende som drivs av kommunen eller av en entreprenör.

Om det inte finns ledig plats där du önskar gäller följande:

  • Är du hemma och har hemtjänst? Då har du möjlighet att vänta där på att ditt önskade boende ska bli ledigt.
  • Är du på en korttidsplats? Då måste du anta det boende som kommunen erbjuder. Vill du ändå vänta på ditt önskade boende så får du vänta i det egna hemmet.
  • Har du redan tacka ja till en plats på ett boende, men det var inte det boende som du helst ville ha? Då ges du möjlighet att lämna in anmälan om byte av boende.

Meningen med Fritt val är att du ska ha ökat inflytande och större valfrihet.

Rutiner vid in- och utflytt

Om du beviljas särskilt boende kommer kommunens boendesamordnare att kontakta dig för att erbjuda dig en lägenhet på ett särskilt boende. Dagen efter erbjudandet kommer enhetschef från boendet att kontakta dig för visning av lägenheten. Efter visningen kontaktar bosamordnaren dig för att lämna besked om när lägenheten är tillgänglig.

Hyreskontrakt gäller och hyra debiteras från den dag du har tillgång till lägenheten. Inflyttning ska ske utan dröjsmål från det att lägenheten är tillgänglig, oavsett veckodag. I lägenheten finns en höj- och sänkbar säng med madrass, i övrigt möblerar du med dina egna möbler.

Vid utflyttning ska bostaden tömmas och flyttstädas inom sju dagar. Hyra debiteras till och med den dagen lägenheten är tömd, städad och har godkänts.

ikon

Kontakta oss

Omsorgshandläggare

Varberg direkt 0340-880 00

Fråga efter en omsorgshandläggare

Varberg direkt

0340-880 00


Öppettider:
Måndag, tisdag, onsdag och fredag 9.00-16.00.
Torsdag 9.00-18.00.

Självservice & blanketter