Sök

Havsbrisens dagverksamhet

Havsbrisen riktar sig till personer med en demenssjukdom. För att ta del av vår verksamhet måste du först vända dig till kommunens omsorgshandläggare och göra en ansökan om insatsen.

Dagverksamheten i Varbergs Omsorgs regi erbjuder aktiviteter och social samvaro, i syfte att bibehålla sociala kontakter och motverka isolering. Vi värdesätter att du ska kunna leva ett bra liv hela livet.

För att kunna möta dig där du är får du en kontaktman som tillsammans med dig sätter samman en genomförandeplan som beskriver dina individuella behov och önskemål om hur dagarna ska utformas.

Havsbrisen har sina lokaler på Storgatan intill kyrkan i Träslövsläge.

Vi erbjuder följande inriktning och aktiviteter

Våra aktiviteter är anpassade efter den enskildes/gruppens förmåga, vi stöttar om och när det behövs. Fysisk aktivitet och hjärngympa är återkommande aktiviteter. Vi promenerar mycket, läser högt och lyssnar på sång och musik tillsammans. Vi har en side by side cykel som vi gör utflykter med när vädret är lämpligt. Känner du att du behöver dra dig undan en stund har vi ett avslappningsrum som ger möjlighet för ostörd vila.

Vår målsättning med att vara utförare inom dagverksamhet

Målet är att stärka dina möjligheter att kunna leva ett självständigt liv. Vi försöker hitta aktiviteter som utgår från dina möjligheter, önskemål och behov. Vi arbetar för att skapa en känsla av gemenskap, delaktighet och glädje i gruppen. Vi arbetar aktivt för att skapa bra möten i en trivsam och avslappnad miljö.

Vår kompetens

Inom Varbergs omsorg finns en hög kompetens och lång erfarenhet av att bedriva dagverksamhet. Vi arbetar utifrån kontinuerlig kompetens-och kvalitetsutveckling inom områdena aktivering, omsorg, omvårdnad och rehabilitering.

Övrigt

Personalen på dagverksamheten har Ditt välbefinnande i fokus. Som kund hos oss är Du och Dina närstående alltid välkomna att vända Er med frågor eller funderingar.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Havsbrisens dagverksamhet

Storgatan 44

432 75 Träslövsläge

Tel: 070-682 25 94


Kontaktperson
Enhetschef

Krister Olsson
Telefon 0340 - 699 030, 070 - 863 64 83
krister.olsson@varberg.se

Självservice & blanketter