Sök

Rolfstorps dagverksamhet

Vi är kommunens egen utförare inom dagverksamhet. För att ta del av vår verksamhet måste du först vända dig till kommunens omsorgshandläggare och göra en ansökan om insatsen.

Dagverksamheten i Varbergs Omsorgs regi erbjuder aktiviteter och social samvaro, i syfte att bibehålla sociala kontakter och motverka isolering. Vi värdesätter att du ska kunna leva ett bra liv hela livet.

För att kunna möta dig där du är får du en kontaktman som tillsammans med dig sätter samman en genomförandeplan som beskriver dina individuella behov och önskemål om hur dagarna ska utformas.

Rolfstorps dagverksamhet har sina lokaler i äldreboendet i Rolfstorp. Du som önskar har möjlighet att äta lunch från restaurangen som finns i samma byggnad.

Vi erbjuder följande inriktning och aktiviteter

Våra aktiviteter är anpassade efter den enskildes/gruppens förmåga, vi stöttar om och när det behövs. Fysisk aktivitet och hjärngympa är återkommande aktiviteter. Vi läser högt och lyssnar på sång och musik tillsammans. Du har också möjlighet att träna med hjälp av manuped. Känner du att du behöver dra dig undan en stund har vi ett avslappningsrum som ger möjlighet för avskildhet.

Vår målsättning

Målet är att stärka dina möjligheter att kunna leva ett självständigt liv. Vi försöker hitta aktiviteter som utgår från dina möjligheter, önskemål och behov. Vi arbetar för att skapa en känsla av gemenskap, delaktighet och glädje i gruppen. Vi arbetar aktivt för att skapa bra möten i en trivsam och avslappnad miljö.

Vår kompetens

Inom Varbergs omsorg finns en hög kompetens och lång erfarenhet av att bedriva dagverksamhet. Vi arbetar utifrån kontinuerlig kompetens-och kvalitetsutveckling inom områdena aktivering, utifrån teman social samvaro, hälsa och välfärdsteknik.

Övrigt

Personalen på dagverksamheten har Ditt välbefinnande i fokus. Som kund hos oss är Du och Dina närstående alltid välkomna att vända Er med frågor eller funderingar.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Rolfstorps dagverksamhet
Per Lars väg 14 B
430 16 Rolfstorp
Tele: 073-402 73 56


Kontaktperson
Enhetschef
Krister Olsson
Telefon 0340 - 699 030, 070 - 863 64 83
krister.olsson@varberg.se

Självservice & blanketter