Sök

Södertulls dagverksamhet

Vi är kommunens egen utförare inom dagverksamhet. För att ta del av vår verksamhet måste du först vända dig till kommunens omsorgshandläggare och göra en ansökan om insatsen.

Dagverksamheten i Varbergs Omsorgs regi erbjuder aktiviteter och social samvaro, i syfte att bibehålla sociala kontakter och motverka isolering. Vi värdesätter att du ska kunna leva ett bra liv hela livet.

För att kunna möta dig där du är får du en kontaktman som tillsammans med dig sätter samman en genomförandeplan som beskriver dina individuella behov och önskemål om hur dagarna ska utformas.

Södertulls dagverksamhet har sina lokaler på Lasarettsgatan intill vårdcentralen. Du som önskar har möjlighet att äta lunch i restaurangen som finns i samma byggnad.

Vi erbjuder följande inriktning och aktiviteter

Södertulls dagverksamhet riktar sig till kunder i alla åldrar. Fysisk aktivitet, hjärngympa, boccia och sällskapsspel är återkommande aktiviteter. Vi har tillgång till träningsutrustning där du är välkommen att på egen hand eller med visst stöd av personalen träna. För den som vill koppla av en stund finns en massagefåtölj i ett avskilt rum. Det finns även tillgång till datorer med internetuppkoppling.

Vår målsättning med att vara utförare inom dagverksamhet

Målet är att stärka dina möjligheter att kunna leva ett självständigt liv. Vi försöker hitta aktiviteter som utgår från dina möjligheter, önskemål och behov. Vi arbetar för att skapa en känsla av gemenskap, delaktighet och glädje i gruppen. Vi arbetar aktivt för att skapa bra möten i en trivsam och avslappnad miljö.

Vår kompetens

Inom Varbergs omsorg finns en hög kompetens och lång erfarenhet av att bedriva dagverksamhet. Vi arbetar utifrån kontinuerlig kompetens-och kvalitetsutveckling inom områdena aktivering, omsorg, omvårdnad och rehabilitering.

Övrigt

Personalen på dagverksamheten har ditt välbefinnande i fokus. Som kund hos oss är du och dina närstående alltid välkomna att vända er med frågor eller funderingar.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Södertulls dagverksamhet
Västra Vallgatan 18
432 44 Varberg
Tele: 0733-03 59 21


Kontaktperson
Enhetschef

Krister Olsson
Telefon 0340 - 699 030, 070 - 863 64 83
krister.olsson@varberg.se

Självservice & blanketter