Sök

Tvååkers dagverksamhet

För att du som kund ska känna att du får en hög kvalité är det viktigt för oss att du får vara delaktig i hur din dag utformas på dagverksamheten. Tvååkers dagverksamhet har en social inriktning men även inriktning demens.

Dagverksamheten i Varbergs Omsorgs regi erbjuder aktiviteter och social samvaro, i syfte att bibehålla sociala kontakter och motverka isolering. Vi värdesätter att du ska kunna leva ett bra liv hela livet.

För att kunna möta dig där du är får du en kontaktman som tillsammans med dig sätter samman en genomförandeplan som beskriver dina individuella behov och önskemål om hur dagarna ska utformas.

Tvååkers dagverksamhet har sina lokaler på Fogdevägen 1 i Tvååker du som önskar har möjlighet att äta lunch som beställs genom serviceförvaltningen till oss.

Vi erbjuder följande inriktning och aktiviteter

Våra aktiviteter är anpassade efter den enskildes/gruppens förmåga, vi stöttar om och när det behövs. Fysisk aktivitet och hjärngympa är återkommande aktiviteter. Vi läser högt och lyssnar på sång och musik tillsammans. Du har också möjlighet att träna med hjälp av manuped och gå/löpband. Tillsammans med frivilligverksamhet erbjuds promenader några gånger i veckan. Känner du att du behöver dra dig undan en stund har vi ett sinnesrum som ger möjlighet för ostörd vila.

Vår målsättning

Våra aktiviteter är anpassade efter den enskildes/gruppens förmåga, vi stöttar om och när det behövs. Fysisk aktivitet och hjärngympa är återkommande aktiviteter. Vi läser högt och lyssnar på sång och musik tillsammans. Du har också möjlighet att träna med hjälp av manuped och gå/löpband. Tillsammans med frivilligverksamhet erbjuds promenader några gånger i veckan. Känner du att du behöver dra dig undan en stund har vi ett sinnesrum som ger möjlighet för ostörd vila.

Vår kompetens

Målet är att stärka dina möjligheter att kunna leva ett självständigt liv. Vi försöker hitta aktiviteter som utgår från dina möjligheter, önskemål och behov. Vi arbetar för att skapa en känsla av gemenskap, delaktighet och glädje i gruppen. Vi arbetar aktivt för att skapa bra möten i en trivsam och avslappnad miljö.

Övrigt

Personalen på dagverksamheten har Ditt välbefinnande i fokus. Som kund hos oss är Du och Dina närstående alltid välkomna att vända Er med frågor eller funderingar.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Tvååkers dagverksamhet
Fogdevägen 1 C
432 10 Tvååker
Tele: 070-140 58 47


Kontaktperson
Enhetschef

Krister Olsson
Telefon 0340 - 699 030, 070 - 863 64 83
krister.olsson@varberg.se

Självservice & blanketter