Sök

Information från företaget

Hemma och Bo Hemtjänst i Varberg AB (Hembo)

Beskrivning 

Vi är ett litet företag och alternativet för dig som vill ha personligt utformade alternativ på de insatser du har blivit beviljad. Antalet personer du får möta i din vardag är få, hög kontinuitet är ledstjärnan. Hos oss finns det gedigen och dokumenterad kompetens inom social omsorg och hälso- och sjukvård. Detta möjliggör för oss att kunna omhänderta alla former av omsorgs- och vårdbehov.

Målsättning

Den övergripande målsättningen är alltid att kunden skall vara nöjd med våra insatser och känner sig omvårdad. För att uppnå detta utgår vi från vissa givna riktlinjer: All omsorg skall kännetecknas av empati och ett personligt och professionellt förhållningssätt. Kunden skall i möjligaste mån själv utforma insatserna utifrån sina önskemål och behov. Varje kund får en kontaktperson som har huvudansvaret för insatserna, kundkontakt och anhörigkontakt.

Kompetens

Personalgruppen har tillsammans mångårig erfarenhet inom social- och äldreomsorg samt hälso- och sjukvård. Största delen av personalen är undersköterskor resterande personal är vårdbiträden.

För att kunna bemöta alla former av krav inom ramen för beviljade insatser krävs gedigen erfarenhet och adekvat utbildning. Vi anser att denna kravprofil mycket väl överensstämmer med vår kompetensprofil. I synnerhet känner vi oss välrustade att bemöta de kraven som ställs i
samband med dementa tillstånd.

Verksamhetsområde

Verksamheten bedrivs i område 4, 8 och 9.

Tilläggstjänster utöver biståndsbedömda insatser

Vi erbjuder hushållsnära tjänster mot avgift.

Adress

Bandholtzgatan 27B
432 52 Varberg

Kontaktperson

Malin Edgren
Verksamhetschef
Tel: 072-233 21 11
Mail: info@hemboivarberg.se

Fatime Haxhimustafa
Samordnare
Tel: 072-720 33 97

ikon

Kontakta oss

Kontakta företaget

Verksamhetschef Malin Edgren
Tel. 072-233 21 11 eller info@hemboivarberg.se
Postadress: Bandholtzgatan 27B, 432 52 Varberg 

Självservice & blanketter