Sök

Information från företaget

Hemma & Trygg AB

Beskrivning 

Välkomna till Hemma & Trygg hemtjänst i Varbergs kommun. Hemma & Trygg har många år i branschen vi grundades 2007 och vårt mål och högsta prioritet är att skapa en hemtjänst som ser till varje enskild individs behov och önskemål. Vi strävar efter ett gemensamt värdegrundsarbete och en glädjefull relation till såväl våra omsorgstagare som våra medarbetare. Vår verksamhets riktlinjer bygger på trygghet, kunskap, personligt engagemang och flexibilitet. Välkommen till oss!

Målsättning

Vår målsättning är att erbjuda dig en värdig vård och omsorg av högsta kvalitet utifrån gällande lagstiftning och kommunens krav, riktlinjer och kvalitetsdeklaration. Vi finns för dig och strävar efter att du känner dig; trygg, nöjd, blir bemött med respekt och värdighet samt att du ska
uppleva god livskvalitet och välbefinnande. Vi vill också att du som omsorgstagare ska känna tillit och harmoni till oss som hemtjänstutförare. Vi arbetar ständigt för att skapa inflytande och en hög delaktighet i de biståndsbedömda insatser som ska utföras av oss.

Vi arbetar med omsorgstagarnas insatser och tidskontinuitet som innebär att vi strävar efter att du äger rätten till hur din vård, omsorg, personliga service utformas och att insatserna ges utifrån den tidpunkt du önskar. Vi förhåller oss till överenskomna tider. Vi på Hemma & Trygg lägger stor vikt vid att lära känna just dig. För att öka möjligheten till att lära känna varje
omsorgstagare så är även ledningen ute i det dagliga arbetet hos samtliga omsorgstagare.

Vi vill ta hand om dig och skapa en förståelse för dig då vi förstår att varje individ är unik och har därför olika behov och önskemål. Vi arbetar mycket utefter det salutogena förhållningssättet vilket innebär att vi fokuserar på de positiva faktorer som kan öka känslan av välbefinnande och mening. Med en helhetssyn där vi ser till hela individens sammanhang tror vi på för att bibehålla det friska och stärka hälsan för att kunna höja livskvalitén.

Kompetens

Ledningen har utbildning och lång erfarenhet inom vård och medicinska kunskaper samt ett stort personligt engagemang. Vår VD är i grunden undersköterska och har arbetat inom hemtjänst i över 20 år samt att hon utfört många internutbildningar som exempelvis; demens, äldres behov i centrum, äldreomsorgens nationella värdegrund med många fler. Ansvarig
verksamhetschef har en kandidatexamen inom beteendevetenskap med inriktning mot pedagogik. Verksamhetens medarbetare består av handplockade undersköterskor med olika inriktningar; demens, psykiatri, akutsjukvård, räddningstjänst, spa-terapeut och friskvårdmassör. Kompetensutveckling för personal pågår med jämna mellanrum för att stärka vårt arbetslag samt vårt vård och omsorgs arbete då vi tycker det är viktigt att våra medarbetare ligger i framkant när det gäller nya utbildningar.

Verksamhetsområde

Vår verksamhet bedrivs i område 4, 6, 8 och 9.

Tilläggstjänster utöver biståndsbedömda insatser

Eftersom vi är ett privat företag har du också möjlighet att köpa tillläggstjänster utöver ditt biståndsbeslut om du upplever att det är något extra du behöver hjälp med. Exempel på dessa tilläggstjänster kan vara att: gå ut och gå med din hund, trägårdsarbete, skotta snö på vintern eller en extra städdag, det är helt upp till dig utifrån dina önskemål. Vi vill lösa din vardag så smidig som möjligt utifrån dina behov. En avgift debiteras för tilläggstjänster.

Adress

Järngatan 2
432 32 Varberg

Kontaktperson

Katrina Uddén
Verksamhetschef
Tel: 0340- 170 70, 07.00-16.00 på Mobil: 073-540 84 97
Mail: katrina@hemma-trygg.se
Hemsida: www.hemma-trygg.se/ Länk till annan webbplats.

Feime Bajraktari
VD
Tel: 0340- 170 70, 07:00-22:00 på Mobil: 073-727 96 82
E-post: feime@hemma-trygg.se

ikon

Kontakta oss

Kontakta företaget

Verksamhetschef Katrina Uddén
Tel. 0340- 170 70 eller katrina@hemma-trygg.se
Hemsida: www.hemma-trygg.se/ Länk till annan webbplats.
Postadress: Järngatan 2, 432 32 Varberg

Självservice & blanketter