Sök

Hjälpmedel och bostadsanpassning

Äldre person vid en cykel

Fotograf: Mikael Göthage

Grundläggande för att du, med funktionsnedsättning, ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt är tillgång till bra hjälpmedel, rehabilitering och en tillgänglig miljö.

Ett hjälpmedel innebär för många ett självständigare liv. En rollator kan göra det lättare att gå. En duschbräda kan göra att du själv klarar - och vågar – duscha. Om hjälpmedel

Rehabilitering innebär att du tränar upp olika funktioner eller förmågor efter en skada eller sjukdom. Om rehabilitering

Du kan behöva anpassa din bostad för att till exempel klara av att ta dig in och ut ur bostaden, förflytta dig inom bostaden, laga mat eller sköta din hygien. om bostadsanpassning. Om bostadsanpassning

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Varberg direkt 0340-880 00

Fråga efter en omsorgshandläggare.

Varberg direkt kopplar dig till omsorgshandläggarna.


Omsorgshandläggarna

Omsorgshandläggarna träffas månd-fred 8.30-16, dock säkrast mellan 8.30-9.30.

Självservice & blanketter