varningsikon

2020-05-22

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring den pågående coronapandemin. Vi samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer

Sök

Bostadsanpassning

Du som har en funktionsnedsättning kan söka bidrag för att anpassa din bostad. Med stöd av bidrag kan du göra de anpassningar i ditt boende som är nödvändiga för att du ska kunna fungera i ditt dagliga liv. Det kan handla om till exempel att ta bort trösklar, anpassa badrummet eller ordna en ramp vid entrén.

Bostadsanpassningsbidrag beviljas enligt Lagen om bostadsanpassningsbidrag. Boverket har förtydligat handläggningsprocessen och vem som gör vad.

För mer information om lagen och handläggningsprocessen läs mer på Bostadsanpassningsbidraget En webbhandbok från Boverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om Bostadsanpassningsbidrag

När kan du få bidrag?

Du kan få bidrag för anpassning av bostaden om du har en funktionsnedsättning. Behovet av anpassningen ska vara bestående och ska styrkas genom ett intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig.

Vem kan få bidrag?

Bostadsanpassningsbidrag lämnas till enskild person. Detta gäller för såväl egen bostad som för hyres- eller bostadsrätt. För att anpassa en hyres- eller bostadsrättslägenhet krävs fastighetsägarens medgivande. Fastighetsägaren kan under vissa omständigheter få återställningsbidrag.

Vad ges bidrag till?

Bostadsanpassningsbidrag lämnas för anpassning av bostadens fasta funktioner. Det måste alltid finnas ett direkt samband mellan åtgärden och funktionsnedsättningen. Bidrag lämnas inte om åtgärderna behöver vidtas av väsentligen andra orsaker än behovet av anpassning som till exempel normalt bostadsunderhåll, upprustning eller trångboddhet.

Vem gör vad?

Kommunens roll är att fatta ett beslut om bidrag för åtgärder till en skälig kostnad. Din roll som sökande är att lämna in din ansökan med intyg som styrker dina behov och anbud/offert från den entreprenör som du valt. Du ska också sluta avtal och betala entreprenören när arbetet är klart.

Vissa villkor

Vid byte av bostad lämnas inte bostadsanpassningsbidrag till sådana åtgärder som beror på att den nya bostaden i fråga om storlek, planlösning, antal våningsplan eller andra nivåskillnader i eller i anslutning till bostaden är uppenbart olämplig med hänsyn till funktionsnedsättningen.

Hur ansöker du?

Ansökan och kompletterande handlingar lämnas till:

Varbergs kommun, BAB
Birger Svenssons väg 28 B
432 80 Varberg

Vi prövar om åtgärderna är bidragsberättigade, om intyget tillräckligt styrker att åtgärden är nödvändig och om kostnaden är skälig. Om du inte är nöjd med beslutet kan det överklagas till Förvaltningsrätten.

Ansökan

Du ansöker via länk till självservicetjänsten nedan (kräver bank-ID). Har du inte bank-ID har du möjlighet att ansöka via blankett.

Ansökan bostadsanpassningsbidrag självservicelänk till annan webbplats

Ansökan bostadsanpassningsbidrag blankettPDF (pdf, 587 kB)   

Har du frågor eller behöver hjälp med att fylla i ansökan kan du kontakta

Handläggare för bostadsanpassningsbidrag nås på telefon 0340–882 16 och 0340–882 24

ikon

Kontakta oss

Handläggare för bostadsanpassningsbidrag

0340–882 16

0340–882 24

Telefontid: 8.30-9.30

ikon

Självservice & blanketter