Sök

Tillfällig vistelse i Varbergs kommun

Information till dig som planerar att tillfälligt vistas i Varbergs kommun och är i behov av hemtjänstinsatser eller hälso- och sjukvårdsinsatser.

Hemtjänst

Biståndshandläggaren i din hemkommun skickar en beställning till Varbergs kommun om vilka insatser du behöver från hemtjänsten.

Ta kontakt med din biståndshandläggare i god tid. Senast två veckor innan vistelsen vill vi ha beställningen.

Varbergs kommun har kundval inom hemtjänsten vilket betyder att utöver kommunens egen hemtjänst har ett flertal privata företag godkänts till att utföra hemtjänst. Du väljer själv vilken utförare du vill ha.

Presentation av utförare.

Hemsjukvård

Hemsjukvården i din hemkommun bedömer om du behöver hemsjukvård och kontaktar Varbergs kommuns hälso- och sjukvårdsavdelning. Under vistelsen är du/din hemkommun ansvarig för att se till att mediciner, läkemedelslistor, förbandsmaterial, kateter, spolning etc. finns medskickat så det räcker under vistelsen.

Hjälpmedel

Om hjälpmedel behövs för att kunna utföra hjälpinsatser under din vistelse i Varbergs kommun, så som till exempel rullstol, rullator, säng eller lyft är du själv ansvarig för att ta med hjälpmedel hemifrån. Alternativt kan du ombesörja lån av hjälpmedel via hjälpmedelscentrum på sjukhuset mot en kostnad.

Regionens information om hjälpmedelslån Länk till annan webbplats.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Varberg direkt 0340-880 00

Fråga efter en omsorgshandläggare.

Varberg direkt kopplar dig till omsorgshandläggarna.


Omsorgshandläggarna

Omsorgshandläggarna träffas månd-fred 8.30-16, dock säkrast mellan 8.30-9.30.

Självservice & blanketter