Sök

Bli familjehem?

Det finns många barn och ungdomar i Varberg som behöver en ny familj att bo med. Barn och ungdomar som av olika anledningar inte kan bo hemma hos sina föräldrar kan få komma till ett familjehem (det man förr i tiden kallade fosterhem). Familjehemmet ska öppna sitt hem och sin familj för barnet, dela det med barnets föräldrar och samarbeta med socialtjänsten. Varbergs kommun söker kontinuerligt familjehem – kanske kan det vara något för er?

Våga växa

Kille som spelar fotboll.

Det kanske inte är den smidigaste vägen som ger rikast liv. Att öppna dörren för ett barn som har det tufft kräver mod, men du och din familj blir belönad. Att vara viktig för någon är en svårslagen känsla.

Kan du tänka dig att dela med dig av din stabila livssituation?

Här är några viktiga frågor och svar att börja med.

Vilka är barnen och ungdomarna som behöver bo i familjehem?

De barn och ungdomar som vi placerar i familjehem kan vara från spädbarnsålder upp till 20 år. Skälen till att de behöver komma hemifrån varierar. Det kan vara föräldrarnas sjukdom, missbruk eller sociala problem som göratt barnet inte kan bo hemma. I andra fall beror det på barnets eget beteende. Missbruk eller svårigheter kan göra att den unga behöver byta miljö.

Vilka är det vi söker?

Vi söker vuxna människor med en stabil livssituation som vill dela med sig av trygghet, tid och tålamod. Om du idag har en familj med barn, en parrelation utan barn eller lever ensam spelar ingen roll. Du behöver inte ha någon särskild utbildning.

Vad innebär det att vara familjehem?

Att vara familjehem innebär att en ung människa som av någon anledning inte kan bo med sina föräldrar flyttar hem till er på heltid och blir en del av er familj.

Person packar en matlåda.

Ni blir en till runt matbordet. En till att förhöra på läxor, glädjas med när rätt fotbollslag gör mål och att lotsa genom livet.

Målet med varje placering är att barnet ska återvända till sina föräldrar, men det är inte alltid möjligt. Familjehemmet måste vara förberett både på ett kortare uppdrag och på en placering som varar under barnets hela uppväxt.

Vad får familjehemmet för stöd?

Att vara familjehem sker i samarbete med en familjehemssekreterare och de öppenvårdsresurser som finns i kommunen. Du erbjuds kontinuerligt stöd, handledning och utbildning. Familjehemmet får ett arvode för uppdraget man utför plus ersättning för barnets kostnader. Ibland kan det krävas att någon i hushållet går ner i arbetstid under en begränsad period, oftast i början. Du ersätts då för den inkomst du förlorar.

Hur går det till?

När ni anmäler intresse för att bli familjehem gör vi en utredning för att ta reda på om er familj har de förutsättningar som krävs. Vi träffar hela familjen och går igenom vad det finns för förväntningar och frågor. I utredningen ingår också utdrag ur social-, kronofogde- och polisregistret och från Försäkringskassan. Utredningen tar ett par månader och ger även er möjlighet att tänka efter innan beslutet fattas.

Välkommen med intresseanmälan

Känner ni att detta är något för er och vill veta mer? Då kan du ringa någon av oss på familjehemsgruppen eller lämna en intresseanmälan via e-tjänsten Familjehem Sverige Länk till annan webbplats.. I e-tjänsten får du svara på ett antal frågor om dig/er och era förutsättningar. Det är viktigt att du väljer Varbergs kommun i första steget. Vi behöver ständigt nya familjehem som kan öppna dörren för ett barn som behöver trygghet.

Hör av dig till oss!

Vanliga frågor

Ta del av andra vanliga frågor och svar på Familjehem Sverige Länk till annan webbplats.. Där kan du också testa dig själv.

ikon

Kontakta oss

Familjehemsgruppen

Besöksadress:
Birger Svenssons väg 28B
432 40 Varberg


Susann Johansson

0340-886 51

076-605 01 60

susann.johansson1@varberg.se


Carina Larsson

0340-888 83

070-598 90 09

carina.larsson@varberg.se 


Ellen Mosken

0340-889 01

070-554 89 05

ellen.mosken@varberg.se


Sandra Larsson

0340-69 70 77

076-610 75 26

sandra.larsson4@varberg.se

 

Cecilia Leo

0340-88836

0720-163640

Cecilia.leo@varberg.se

Självservice & blanketter