Sök

Bli kontaktperson?

Barn ligger på golvet med armbågarna i marken och händerna på kinderna

Foto: mostphoto.com

Att vara kontaktperson är ett sätt att finnas till för en annan människa. Det kan handla om allt från att ge stöd i vardagssituationer till att göra saker tillsammans på fritiden. Socialförvaltningen på Varbergs kommun söker kontinuerligt kontaktpersoner till barn och ungdomar.

Barn och ungdomar med funktionsnedsättning kan ha det svårare än andra att skaffa kompisar. De behöver nya kontakter och ett socialt umgänge utanför den egna familjen. Andra barn och ungdomar kan också behöva en extra vuxen för att få hjälp och stöd i tillvaron. Det kan gälla skolarbetet eller att komma igång med en fritidsaktivitet. En tredje grupp som kan behöva en kontaktperson är vuxna med särskilda behov.

Vem kan bli kontaktperson?

Du ska ha fyllt 18 år. Du ska också ha en sådan trygg och stabil livssituation att handläggarna bedömer att du har rätt förutsättningar för att bli kontaktperson. Det viktigaste är att du är flexibel och har både tid och engagemang för andra människor.

Stöd och ersättning

Som kontaktperson får du det stöd och den information du behöver för just ditt uppdrag. Du får ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning. Ersättningen utgår från SKL:s rekommendationer.

Hur går det till?

Först anmäler du ditt intresse. Efter det gör vi en utredning för att se att du har rätt förutsättningar. Utredningarna ser olika ut beroende på uppdrag, men intervju samt utdrag ur social- och polisregister ingår alltid. Tillsammans kommer vi fram till ett uppdrag som passar dig.

Välkommen att ansöka

Känner ni att detta är något för er och vill veta mer? Välkommen att kontakta oss på mejl. Du kan också lämna in en Intresseanmälan att bli kontaktperson Länk till annan webbplats. via vår självservice.

Aktuella uppdrag

ikon

Kontakta oss

Kontaktmannapoolen

Självservice & blanketter