Sök

Bekräfta faderskap och föräldraskap

När ett barn föds kan föräldraskapet behöva fastställas genom en bekräftelse. Det ska göras om ni som föräldrar är ogifta eller samkönade.

Det är först efter att du som pappa har signerat bekräftelsen som barnets juridiska rättigheter börjar gälla, som till exempel rätten till arv och möjligheten att barnet får pappans efternamn.

Så går det till

När barnet är fött kan ni som föräldrar bekräfta föräldraskapet digitalt via Skatteverkets e-tjänst, föräldraskapsbekräftelse Länk till annan webbplats.. Det kan ni göra de första 14 dagarna efter barnets födelse. Du som ska bekräfta föräldraskapet behöver vara folkbokförd i Sverige och ha bank-id för att signera digitalt. I samband med att du bekräftar föräldraskapet kan du också anmäla gemensam vårdnad i e-tjänsten.

Ni kan skriva bekräftelsen innan barnet är fött, men tidigast i graviditetsvecka 30. Ni som föräldrar tar då själva kontakt med Varberg direkt på telefon 0340 – 880 00

Om det är oklart vem som är pappan

När det är oklart vem som är barnets pappa behövs mer detaljerade uppgifter och information innan faderskapet kan bekräftas. Då handlägger Familjerätten ert ärende.

Du kan ringa Familjerätten om du vill boka tid för ett besök eller om du har frågor. Familjerätten har telefon 0340-883 00.

Om du inte bekräftar föräldraskapet

Om du inte bekräftar föräldraskapet inom 14 dagar skickar Skatteverket en bekräftelse till kommunens kundcenter Varberg direkt, om att ditt barn är fött. Varberg direkt skickar därefter ett brev till dig som mamma där du får fylla i uppgifter kring föräldraskapet. När du som mamma har fyllt i uppgifterna och skickat tillbaka brevet till Varberg direkt, kontaktar en handläggare dig och bokar in en tid för besök.

Vid besöket skriver ni tillsammans en bekräftelse av faderskapet/föräldraskapet hos Varberg direkt. Då kan ni också anmäla om ni vill ha gemensam vårdnad.

ikon

Kontakta oss

Familjerättsgruppen

Varberg direkt

0340–880 00

Norra Vallgatan 14

varbergdirekt@varberg.se


Öppettider

måndag-onsdag 08.00-17.00

torsdag 08.00-18.00

fredag 08.00-16.00

Självservice & blanketter