Sök

Vårdnad boende umgänge

Vid en separation eller skilsmässa kan det ibland vara svårt att komma överens om vem som ska ha vårdnaden om barnet, var barnet ska bo och hur umgänget med den andra föräldern ska se ut. Alla barn har rätt till trygghet tillsammans med sina föräldrar. Socialtjänstens arbete syftar till att hjälpa er som föräldrar så att ni kan finna er egen lösning för barnets bästa.

Alla kontakter med kommunens familjerättsgrupp är kostnadsfria.

Det finns gruppverksamhet för föräldrar i familjerättslig konflikt (Barn i föräldrars fokus, BIFF) och för barn som lever med separerade föräldrar Barn- och tonårsverksamheten

Du kan även läsa mer hos Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Försäkringskassan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad innebär gemensam vårdnad?

Gemensam vårdnad innebär att båda föräldrarna har ansvar för att barnet får vad det behöver och har rätt till - det vill säga, båda föräldrarna är vårdnadshavare. Gemensam vårdnad betyder inte att barnet måste bo lika mycket hos er båda. Ni ska, tillsammans med ert barn, gemensamt bestämma i viktigare frågor som rör barnet. När ni inte bor ihop ska ni tillsammans besluta hur barnet ska vårdas och vem han eller hon ska bo hos och hur ert barn ska träffa den andra föräldern.

Om ni är överens

Om ni som föräldrar är överens om vårdnaden, var barnet ska bo och hur umgänget med den andra föräldern ska se ut, kan ni skriva det i ett avtal. Det är familjerättssekreterare som godkänner avtalet. Avsikten med socialtjänstens godkännande är att så långt som möjligt försäkra sig om att avtalet verkligen är till barnets bästa, då avtalet har samma verkan som en dom i en domstol.

Om ni inte är överens - samarbetssamtal

För att ni ska kunna samarbeta kring barnet och hitta bra lösningar för henne eller honom, som ni båda kan acceptera, kan ni komma till familjerättsgruppen på samarbetssamtal. En eller två familjerättssekreterare leder samtalet och ni måste båda vara villiga att delta. Barnet kan vara med, om det bedöms lämpligt, vid något eller några tillfällen.

Läs mer om Samarbetssamtal Öppnas i nytt fönster.

Obligatoriska informationssamtal

Från och med 1 mars 2022 måste du, som barnets förälder, ha deltagit i informationssamtal hos kommunen för att det ska vara möjligt att inleda en process i domstol.

Kommunens familjerättsenhet har ansvaret att genomföra informationssamtal med dig och efter genomfört informationssamtal får du ett intyg som ska uppvisas för domstolen.

Läs mer om Informationssamtal

Utredning

Ni kan också vända er till tingsrätten. Tingsrätten begär då att familjerättsgruppen gör en utredning för att tingsrätten ska kunna bestämma om vårdnad, boende och umgänge. Syftet med utredningen är att ta reda på vad som är bäst för barnet.

Vi på familjerättsgruppen inleder oftast en utredning med att träffa er föräldrar för ett enskilt samtal. Då går vi bland annat igenom hur en utredning går till. Därefter fortsätter vi att träffa er enskilt och gör även hembesök när barnet är hemma. Om barnet är tillräckligt moget och vi bedömer att det är lämpligt, pratar vi även med barnet.

Vi pratar också med människor som genom sitt arbete kommer i kontakt med barnet, till exempel på förskolan eller i skolan, samt eventuellt era nya partners. I samband med utredningen tar vi även registerutdrag från socialtjänsten och polisen.

Under utredningen bedömer vi bland annat:

  • er förmåga att se vad barnet behöver efter skilsmässan eller separationen,
  • er förmåga att uppmuntra och tillåta att barnet har kontakt med den andra föräldern,
  • er känslomässiga kontakt med barnet och förmåga att förstå vad barnet känner och behöver samt er förmåga att ge barnet skydd såväl som fysisk och psykisk omvårdnad.

Vi ser också till vad barnet behöver i form av stabilitet, skolgång och utbildning, samt vad barnet själv vill. Ni få ta del av utredningen innan vi skickar den till tingsrätten. Ni får också möjlighet att lämna synpunkter, som vi skickar med till tingsrätten. Det som du själv berättar för utredaren har även den andra föräldern rätt att ta del av. Barnet har rätt att uttrycka sin åsikt, men hon eller han har ingen skyldighet att välja mellan er.

Varbergs Tingsrätt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nytt telefonnummer och telefontid till Familjerättsgruppen

Från och med 1 januari 2022 har Familjerättsgruppen telefontid måndagar, onsdagar och fredagar mellan kl. 8.30 och 9.30 på telefonnummer 0340-88300. Här kan du ställa frågor och få råd i frågor som handlar om familjerätt.

Som tidigare är det också möjligt att mejla till verksamheten familjerattsgruppen@varberg.se

ikon

Kontakta oss

Familjerättsgruppen

Birger Svenssons väg 28 B, Varberg

familjerattsgruppen@varberg.se

Varberg direkt

0340–880 00

varbergdirekt@varberg.se


Öppettider

måndag-onsdag 08.00-17.00

torsdag 08.00-18.00

fredag 08.00-16.00

Självservice & blanketter