Sök

Anmälan om barn som far illa

Här kan du läsa om hur du gör en anmälan om barn far illa.

Du kan alltid vända dig till socialtjänsten för att rådgöra i frågor som rör barn och ungdomar, även innan du gör en anmälan Oavsett om du som anmäler är en privatperson eller  arbetar inom verksamheter med anmälnings- och uppgiftsskyldighet finns möjlighet att först rådgöra med  socialtjänsten utan att nämna barnets namn.

Här kan du göra anmälan via vår självservicetjänst Anmälan om barn som far illa. Länk till annan webbplats.
Här kan du göra en anmälan om du är orolig eller misstänker att ett barn far illa. Du kan också ringa 0340-885 00 (måndag till fredag 09.00-16.00).
Kvällar och helger nås socialjouren i Halland via samhällets larmnummer 112.

Skyldighet att anmäla

Du som arbetar i verksamheter som berör barn och ungdom, till exempel inom skolan, hälso- och sjukvården och inom socialkontoret har anmälningsskyldighet enligt lag. Skulle socialtjänsten bedöma att en anmälan ska göras måste du som omfattas av anmälningsskyldighet dels tala om barnets namn, dels tala om ditt eget namn samt naturligtvis lämna uppgifter om anmälan. Det finns ingen möjlighet att vara anonym.

Socialtjänsten begär alltid en skriftlig anmälan från dig som omfattas av anmälningsplikt. I ett brådskande ärende går det bra att först lämna informationen muntligt och senare komplettera med en skriftlig anmälan.

Om väljer att anmäla på annat sätt ser du här vad en anmälan bör innehålla.

Nedan följer några tips om vad du kan tänka på:

 • Datum
 • Vem anmälan avser, namn, personnummer, adress, telefo
 • Vårdnadshavarnas namn, adress och telefon
 • Var går barnet i förskola/skola
 • Barnets lärare, personal
 • Behov av tolk
 • Anmälares namn och telefon
 • Anledning till anmälan, gärna exempel på konkreta händelser, eventuell dokumentation
 • Anmälarens relation till barnet
 • Är barnet och vårdnadshavarna informerade om anmälan
 • Är det någon annan som delar oron
 • Hur länge har ni varit oroliga
 • Var befinner sig barnet nu
 • Finns det andra barn i familjen
 • Hur ser barnets nätverk ut

Anonym anmälan

För dig som inte omfattas av anmälnings- och uppgiftsskyldighet finns möjlighet att tala om barnets namn och uppgifter om anmälan men inte ditt eget namn. Observera att det inte går att kräva anonymitet om du redan sagt ditt namn. Om det finns risk för exempelvis våld mot dig som anmäler finns dock möjlighet att sekretessbelägga ditt namn och de uppgifter som gör det möjligt att identifiera dig.

Hur görs en anmälan

Det finns ingen bestämd form för hur en anmälan ska se ut. Den kan vara skriftlig eller muntlig eller på annat sätt. Oavsett form är det en uppgift som kommit till socialtjänstens kännedom. Socialtjänsten har skyldighet att bedöma om utredning ska inledas. Denna bedömning ska ske inom 14 dagar.

Anmälan via vår självservicetjänst

Här kan du göra anmälan via vår självservicetjänst Anmälan om barn som far illa  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.om du är orolig eller misstänker att ett barn far illa.

Om du bedömer situationen som akut så ska du ringa 0340-885 00 (måndag till fredag 09.00-16.00). Kvällar och helger nås socialjouren i Halland via samhällets larmnummer 112.

Misstanke om övergrepp

Misstänker du att ett barn utsättas för övergrepp i det egna hemmet? Då kan det vara nödvändigt att, till en början, inte informera föräldern om dina misstankar. Detta för att ge barnet skydd och tillförsäkra både föräldrar och barn rättsäkerhet, Detta till skillnad från andra anmälningar där det i regel är bäst att först tala med föräldern om att en anmälan ska göras och där ett gemensamt möte med anmälaren, föräldern och socialtjänsten är att föredra. Är du osäker på hur du ska gå tillväga? Rådgör med oss på barn- och familjeenheten.

ikon

Kontakta oss

Barn- och familjeenheten

Mottagningsgrupp 

0340-885 00

Telefontider:

Måndag-fredag 9.00-12.00 och 13.00-16.00.

Självservice & blanketter