Sök

Barns rättigheter

Alla barn har rätt att växa upp och att ha det bra. Det är en av barns rättigheter som finns i Barnkonventionen, FN:s konvention om barns rättigheter.

Exempel från Barnkonventionen:

 • Du är lika mycket värd som alla andra.
 • Det spelar ingen roll om du är tjej eller kille, vilket land du kommer från eller vilket språk du talar.
 • Du har rätt att säga vad du tycker och rätt att bli lyssnad på.
 • Du har rätt att få gå i skolan och att leka på din fritid.
 • Du har rätt att bli vänligt bemött.
 • Ingen får göra dig illa, inte ens din mamma och pappa.
 • Ingen får röra dig på ett sätt du inte tycker om.

Ta hjälp om du blir illa behandlad

Om något händer dig så bör du söka upp någon som du kan prata med och som kan hjälpa dig. Du kanske har blivit utsatt för våld eller annat övergrepp, du kanske har blivit kränkt eller så bevakar någon dig på ett överdrivet sätt. Om du behöver få råd och stöd kan du vända dig till socialtjänsten som har flera olika verksamheter i kommunen.

Dina rättigheter när du är i kontakt med socialtjänsten

När du träffar och pratar med oss i socialtjänsten har du rätt att

 • få veta vad som händer, ställa frågor och få svar så att du förstår,
 • bli vänligt bemött och med respekt,
 • kunna tala om vad du tycker,
 • få tala med socialtjänsten utan att din mamma eller pappa är med,
 • visa att du är rädd, ledsen och arg utan att någon blir irriterad,
 • få information och stöd om din mamma, pappa eller annan närstående har en funktionsnedsättning eller är allvarligt sjuk.

Du som bor i ett familjehem har rätt att prata om hur du har det. Du kan prata med din socialsekreterare eller vända dig till Socialstyrelsen eller till en stödorganisation.

ikon

Kontakta oss

Barn- och familjeenheten

Mottagningsgrupp 

0340-885 00

Telefontider:

Måndag-fredag 9.00-12.00 och 13.00-16.00.


Självservice & blanketter