Sök

Stöd till barn och ungdom

Varbergs kommun har olika former av stöd och verksamheter som riktar sig till barn och ungdomar. Här kan du läsa mer om vilket stöd som finns till dig som barn och ungdom och få kontaktuppgifter om du vill rådgöra med oss inom socialtjänsten.

Stöd och hjälp

Varbergs kommuns stöd till barn och ungdom är till för dig som har det svårt hemma, i skolan eller med dig själv. Vi har flera olika barngrupper och andra stödinsatser. Vi arbetar under sekretess och stödet är helt kostnadsfritt.

Både vuxna och barn kan vända sig till socialtjänsten för att tillsammans med personalen där diskutera vilka vägar som kan finnas till förändring. Socialtjänsten kan också komma till omedelbar hjälp i olika krissituationer. Läs mer genom att klicka på underrubrikerna.

Se film om att besöka socialtjänsten

Är du barn och undrar hur det kan vara att besöka socialtjänsten? Se filmen Alex besöker socialtjänsten - (Vimeo) Länk till annan webbplats..

På SKRs (Sveriges kommuner och Regioners) hemsida hittar du även fler filmer och på olika språk.

Filmer för barn och unga med Alex ( Länk till annan webbplats.www.uppdragpsykiskhalsa.se) Länk till annan webbplats.

ikon

Kontakta oss

Barn- och familjeenheten

Mottagningsgrupp 

0340-885 00

Telefontider:

Måndag-fredag 9.00-12.00 och 13.00-16.00.

Självservice & blanketter