Sök

Barnahus Halland - samverkan för barn och unga

På Barnahus Halland samverkar socialtjänst, polis, åklagare, barnläkare och barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) när det finns misstanke om att ett barn har utsatts för våld, sexuella övergrepp eller bevittnat våld i en nära relation.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter