Sök

Ensamkommande barn och ungdomar

Kommunerna har en begränsad roll för asylsökande vuxna och familjer, men ett tydligt ansvar när det gäller ensamkommande barn. Ett ensamkommande barn eller ungdom är en person under 18 år som kommer till Sverige för att söka asyl utan legal vårdnadshavare. Ensamkommande barn omfattas av samma lagar som andra barn som inte bor tillsammans med sina föräldrar utan är placerade av socialtjänsten. Alla barn och unga har rätt att gå i skolan och rätt till hälso- och sjukvård.

När ett ensamkommande barn eller ungdom har registrerat sig hos Migrationsverket skickas en anvisning till en kommun Länk till annan webbplats.. Det är socialtjänsten som ansvarar för att hitta ett boende som är lämpligt för barnet. Det kan vara ett HVB-hem eller en familjehemsplacering.

Familjehem

Familjehemsplacering innebär att man bor i en familj. Tidigare kallades familjehem för fosterhem. Ett familjehem kan se ut på många olika sätt, det finns inga färdiga mallar. Det finns allt från ensamstående till stora familjer som valt att bli familjehem. Varbergs kommun söker fler familjehem, läs gärna mer om vad det innebär om du är intresserad.

HVB-hem

HVB är en förkortning för hem för vård eller boende. I Varberg bor det max 15 personer i varje HVB-hem. Boendena är bemannade dygnet runt och vår strävan är att så långt som möjligt skapa en familjekänsla.

Skola och fritid – viktigt för lyckad integration

En lyckad integration är avgörande för hur både individer och samhället i stort ska fungera i framtiden – skola, fritid och relationen med omvärlden har stor betydelse. Förutom att ordna boende och skolgång stöttar vi varje ungdom individuellt och arbetar för att alla så snabbt som möjligt ska hitta en fritidsaktivitet och bygga upp ett kontaktnät i Varberg.

Vanligtvis sker skolstart inom två veckor, men om många barn och ungdomar kommer samtidigt kan det dröja något längre. Barn och unga i grundskoleålder (upp till 15 år) får plats på en skola i sitt närområde. Ungdomar i gymnasieålder (16-18 år) erbjuds plats på Peder Skrivares språkintroduktion.

Hur kommer det sig att ensamkommande ungdomar kan behöva flytta till en annan kommun när de fyller 18 år?

Olika regler gäller för vuxna och barn och vilket ansvar olika myndigheter har beror på om personen fyllt 18 år och därmed räknas som vuxen – eller inte.

Kommunerna följer socialtjänstlagen som handlar om vilken rätt till vård och omsorg alla i kommunen har. Här finns regler för hur samhället ska hjälpa personer som behöver stöd. Barn under 18 år som av olika skäl behöver stödboende som till exempel familjehem är kommunens ansvar, detta gäller både svenskfödda barn och barn som söker asyl i Sverige.

När asylsökande ensamkommande ungdomar fyller 18 år Länk till annan webbplats. (eller skrivs upp i ålder vid Migrationsverkets åldersbedömning Länk till annan webbplats.) räknas de som vuxna. Då flyttas ansvaret för bostad från kommunerna till Migrationsverket. I praktiken betyder det att en person kan behöva flytta till
en bostad i en annan kommun. En asylsökande person som fyllt 18 kan välja att ordna ett eget boende i valfri kommun. En person som ordnar eget boende under asylprocessen och får uppehållstillstånd i Sverige blir inte anvisad till en kommun utan ansvarar fortsatt för sitt eget boende.

ikon

Kontakta oss

Barn- och familjeenheten

Mottagningsgrupp 

0340-885 00

Telefontider:

Måndag-fredag 9.00-12.00 och 13.00-16.00.

Självservice & blanketter