varningsikon

2024-02-26

Uppdatering av varberg.se den 27 februari

Tisdagen den 27 februari kan det stundtals vara svårt att nå varberg.se och våra andra webbplatser på grund av att vi lanserar en ny version av vår webbplats. Vi ber om ursäkt för eventuellt besvär detta orsakar.

Läs mer om Uppdatering av varberg.se den 27 februari

Sök

Särskilt stöd i förskola och skola

Person håller en penna mot ett papper

Foto: Mostphotos

Om ditt barn har svårt att klara skolarbetet ska skolan ge ditt barn särskilt stöd. Detta utformas för ditt barns behov och förutsättningar. Stödet ges i första hand inom den grupp eller klass som barnet går i. Särskilt stöd ges också till barn i förskolan.

När det uppmärksammas att ett barn eller en elev är i behov av extra stöd startar förskolan eller skolan en utredning. En kartläggning görs då av personalen för att ta reda på vilken stödinsats barnet eller eleven bäst behöver. Ibland kopplas även experter in, till exempel specialpedagoger och skolpsykolog.

I grundskolan och gymnasieskolan ska stödåtgärder sättas in även om utredningen inte i klar. Eleven behöver heller ingen diagnos för att vara berättigad särskilt stöd.

Främja skolnärvaro

I ”Närvarorutin i korthet till vårdnadshavare” Pdf, 378.8 kB. presenteras riktlinjer och uppdrag för det främjande närvaroarbetet. Syftet med förskole- och grundskoleförvaltningens rutin för ökad skolnärvaro är att förebygga, upptäcka och sätta in tidiga insatser för att främja skolnärvaro. 

Kontakta ditt barns förskola eller skola

Har du frågor om särskilt stöd är du välkommen att kontakta ditt barns förskola eller skola.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Självservice & blanketter