Sök

Stöd genom nätverk gällande barn och ungdomar

När någon har bekymmer är det oftast flera som blir betydelsefulla på olika sätt, som till exempel familj, släkt, vänner eller personal från vården, socialtjänsten eller skolan. Det finns många olika situationer då det är bra att samordna sitt nätverk. Det kan till exempel finnas en oro för hur någon i familjen mår, oklarheter, konflikter eller att kontakten inom nätverket behöver bli bättre. Det är här Nätverkslaget kommer in.

Nätverkslaget har till uppgift att sammankalla och leda olika nätverksmöten för att få en tydlig bild av situationen, samarbeta och tillsammans hitta nya vägar att gå vidare.

Nätverksmöte gällande barn och ungdomar

Ett nätverksmöte är ett möte där du bjuder in betydelsefulla personer från både ditt privata nätverk och det professionella nätverk som du eller din familj har kontakt med. Ett nätverksmöte kan variera i storlek från många deltagare till bara ett fåtal. Genom ett nätverksmöte kan betydelsefulla personer i nätverket bli mer engagerade, få svar på sina frågor och gemensamt förstå hur de bäst kan vara till stöd för dig och din familj.

Man kan på nätverksmötet upprätta en Samordnad Individuell Plan (SIP). Alla som behöver insatser från hälso- och sjukvården och socialtjänsten har rätt att få en samordnad individuell plan (SIP). Även skolans arbete kan ingå i en SIP. Syftet med en SIP är att förbättra samordningen mellan olika aktörer så att en person får rätt stöd och vård. Vi mötet gör man tillsammans upp en SIP där man utifrån mål beskriver vad som skall göras och vem som ska göra vad. En SIP ska följas upp för att se om planeringen fungerar eller om man behöver justera eller lägga till något i planeringen.

Ett nätverksmöte hos Nätverkslaget förbereds alltid i ett förmöte där man träffar en av oss som arbetar i Nätverkslaget. Under förmötet tydliggörs syfte och frågeställningar inför nätverksmötet. Vårdnadshavare avgör vilka som ska bjudas in till mötet och godkänner att sekretessen får släppas under nätverksmötet. Tidsåtgång för nätverksmöte är 2,5 timme samt för ett uppföljande nätverksmöte 1,5 timme.

Vilka kan kontakta och lämna uppdrag till Nätverkslaget gällande barn och ungdomar?

Personal inom socialförvaltningen och Region Halland kan kontakta Nätverkslaget för att lämna uppdrag för nätverksmöte. Det krävs inget särskilt beslut av en handläggare (så kallat biståndsbeslut) utan personalen kan kontakta Nätverkslaget direkt.

Behöver du stöd och hjälp och tror att Nätverkslaget kan vara något för dig? Kontakta någon inom socialförvaltningen eller Region Halland som du har kontakt med. Har du frågor kring nätverksmöte går det bra att ringa oss i Nätverkslaget.

ikon

Kontakta oss

Nätverkslaget

Kerstin Andersson

070-861 72 05

Peter Kannerstedt

070-861 72 71

Barn- och familjeenheten

Mottagningsgrupp 

0340-885 00

Telefontider:

Måndag-fredag 9.00-12.00 och 13.00-16.00.

Självservice & blanketter