Sök

Stöd till familjen

Varbergs kommun har många olika typer av stöd för familjer. Här hittar du information om exempelvis föräldrastöd och föräldrautbildning, familjerätt, familjerådgivning, vårdnads- och umgängesfrågor.

Som förälder är det lätt att du oroar dig för ditt barn eller för ditt eget beteende i förhållande till barnet. Ibland uppstår situationer då du känner dig otillräcklig och hjälplös. I sådana situationer kan du vända dig till socialtjänsten som kan hjälpa dig hantera problem i familjen. Du kan få stöd enskilt eller i grupp och hjälpen är kostnadsfri. Det går också bra att bara ringa för att fråga om råd. När du tar kontakt har du rätt att vara anonym.

Grupper för föräldrar

Alla föräldrar behöver stöd ibland. Vi erbjuder därför föräldrautbildningar. Där får du möjlighet att träffa andra föräldrar och utbyta tankar och erfarenheter. Ni träffas i grupp och diskuterar tillsammans med en erfaren ledare. Du får lära dig hur du kan prata med ditt barn på ett annat sätt och hur du kan minska bråk och konflikter. Läs mer under rubriken Barn och föräldraskap eller Föräldrautbildningar här till vänster.

Om ditt barn inte mår bra

Ibland finns det skäl att vara orolig. Ditt barn kanske gör saker som inte är bra för honom eller henne. Det kan handla om brott, droger eller prostitution. Vissa barn skadar sig själva på grund av att de mår dåligt. Andra exempel är att barn och ungdomar utsätts för våld och sexuella övergrepp eller inte får den omvårdnad de behöver. Om du känner att du inte räcker till finns det hjälp att få. Kontakta socialtjänstens mottagningstelefon som har telefonnummer 0340-885 00.

Tystnadsplikt

Ingen annan än du och de andra i din familj som utredningen handlar om har rätt att få någon information om vad socialtjänsten kommer fram till i sin utredning eller vilket stöd ni erbjuds. Socialtjänsten har tystnadsplikt, så kallad sekretess.

Barnombudsmannen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

BRIS för föräldrar Länk till annan webbplats.

ikon

Kontakta oss

Barn- och familjeenheten

Mottagningsgrupp 

0340-885 00

Telefontider:

Måndag-fredag 9.00-12.00 och 13.00-16.00

Självservice & blanketter