Sök

Barn och föräldraskap - familjeresurs

Vi erbjuder stöd till dig/er som önskar en förändring kring exempelvis kommunikation, gränssättning, vardagsrutiner eller relationen mellan förälder och barn, ungdom.

De här insatserna erbjuder vi:

  • Familjearbete, som innebär att vi arbetar tillsammans med hela familjen. Vi vill hjälpa föräldrar att se och ta fram sina egna resurser för att kunna förändra och utveckla sitt föräldraskap och situationen i hemmet. Vi använder oss av metoder som riktar sig till både barn/ungdomar, deras föräldrar och familjens nätverk.

  • Föräldrautbildning, som erbjuds både i grupp och enskilt. Att leda och fostra är den absolut viktigaste men kanske också den svåraste uppgiften i samhället och livet. Här kan du få ”verktyg” och ”nycklar” i ditt ledarskap som kan hjälpa familjen framåt. Vi vill öka föräldrars insikt om barn/ungdomars behov samt ge möjlighet att diskutera olika förhållningssätt i föräldrarollen.

  • Enskilt stöd, som innebär att vi t.ex. kan erbjuda olika former av samtal till enskilda barn/ungdomar eller deras föräldrar. Våra metoder skiftar beroende på vad som ska uppnås och vi arbetar även med t.ex. Medling och olika programverksamheter. Samtalen kan vara stödjande, rådgivande, informationsinriktade och/eller bearbetande.

  • Metoder och arbetssätt i de olika insatserna växlar beroende på barnet/ungdomens och/eller familjens behov och görs upp tillsammans med oss på Familjeresurs.

Vanligast är att vi träffas i familjens/den enskildes hem eller i någon av Familjeresurs lokaler.

Medarbetare och kompetens

Vi som arbetar på familjeresurs har varierande utbildningar och är till exempel socionomer, socialpedagoger och beteendevetare. Vi har många års erfarenhet av socialt familjearbete.

ikon

Kontakta oss

Allmänna frågor

Varberg Direkt

0340-880 00

Ansökan

Barn- och familjeenheten

0340-885 00

Telefontider:

Måndag-fredag 9.00-12.00 och 13.00-16.00.

Självservice & blanketter