Sök

Familjehem, kontaktfamilj och kontaktperson

Barn och ungdomar som av olika anledningar inte kan bo hemma hos sina föräldrar kan få komma till ett familjehem. Det finns även kontaktfamiler som fungerar som en extrafamilj för ett barn och som en avlastning för dig som förälder och kontaktpersoner för barn och unga. Här kan du läsa mer om familjehem, kontaktfamilj och kontaktpersoner.

Familjehem

Barn och ungdomar som av olika anledningar inte kan bo hemma hos sina föräldrar kan få komma till ett familjehem. Familjehemmet ska öppna sitt hem och sin familj för barnet, dela det med barnets föräldrar och samarbeta med socialtjänsten. Familjehem är det man förr i tiden kallade för fosterhem.

Familjehem är familjer som tar hand om barn och ungdomar som inte kan bo hos sina föräldrar. Föräldrarna kanske lider av någon sjukdom, har missbruksproblem eller inte kan ta hand om sitt barn av andra orsaker.

Många gånger kan släktingar eller andra närstående bli familjehem för barnet och ska alltid komma i fråga i första hand. Ofta ger föräldrarna sitt samtycke, men det förekommer också att socialnämnden beslutar att placera ett barn i familjehem mot föräldrarnas vilja.

I akuta fall kan barnet flytta till ett jourhem. Barnet eller ungdomen stannar i jourhemmet under en kortare tid, ibland i väntan på att få komma till ett familjehem.

Barn som bor i familjehem ska nästan alltid ha kontakt med sina föräldrar och släkt. Samarbetet med dem är en viktig del i att vara familjehem. Familjehemmet har ansvaret för den dagliga omsorgen, men socialtjänsten finns alltid till hands för vägledning. Socialtjänsten följer även regelbundet upp hur barnet har det och barnet kan vända sig till sin socialsekreterare för hjälp och stöd.

Hur länge barnet bor i familjehem kan variera från några månader till år, eller en hel uppväxt. Målet är att barnet, om möjligt, ska återförenas med sin egen familj.

Kontaktfamilj

En kontaktfamilj fungerar som en extrafamilj för ett barn och som en avlastning för dig som förälder. Barnet åker oftast till sin kontaktfamilj en eller två gånger per månad. Hjälp i form av kontaktfamilj är alltid en frivillig hjälp. Du kan som förälder själv vända dig till socialtjänsten och ansöka om att få en kontaktfamilj till ditt barn.

De flesta barnen är från 3 år upp till 12 år men det förekommer både äldre och yngre barn som behöver en kontaktfamilj. Hur länge barnet har sin kontaktfamilj varierar, men det vanligaste är att de pågår under flera år.

Kontaktperson

Ungdomar kan ibland behöva en extra vuxen för att få hjälp och stöd i tillvaron. Föräldrar och ungdomar över 15 år kan själva ansöka om att få en kontaktperson.

Ibland kan barn till separerade föräldrar behöva hjälp av en utomstående vuxen för att kunna träffa den förälder som de inte bor hos.

Vill du bli kontaktfamilj, kontaktperson eller familjehem?

ikon

Kontakta oss

Barn- och familjeenheten

Mottagningsgruppen

0340-885 00

Telefontider:

Måndag-fredag 9.00-12.00 och 13.00-16.00.

Självservice & blanketter