Sök

Dödsfall och begravning

När en person avlidit är det de anhöriga som ombesörjer begravningen. Man kan få hjälp av en begravningsbyrå eller ordna den själv.

Man måste gravsätta, men man behöver inte ha en begravningsceremoni. Det finns stora möjligheter att göra avskedet personligt.

Begravning inom Svenska kyrkan

En avliden person, som var medlem i Svenska Kyrkan, ska begravas enligt Svenska kyrkans ordning, om den avlidne inte önskat något annat. Du kan vända dig till den församling som din anhörige tillhörde. Hur begravningsgudstjänsten bör gå till kan man läsa i psalmboken.

Begravning inom annat trossamfund

Om den avlidne tillhörde ett annat trossamfund än Svenska kyrkan genomförs begravningen enligt det samfundets ordning, om den avlidne inte önskat något annat. Du kan få mer information av det trossamfund som din anhörige tillhörde.

Icke religiös begravning

I dagligt tal kallas en icke religiös begravning för borgerlig begravning. De anhöriga har stor frihet att utforma den borgerliga begravningen efter sina egna önskemål, men enligt lagen ska man respektera ceremonins allvarliga karaktär.

Information om begravningar

I begravningslagen finns regler för gravsättning och kremering, men den säger inget om begravningen i övrigt.

Mer information om religiösa begravningar lämnas av Svenska kyrkan och de olika trossamfunden.

På organisationen Humanisternas webbplats finns information om icke religiösa begravningar. Humanisterna erbjuder också officianter.

"Den svenska Högtidsboken" innehåller förslag till alternativa ceremonier för livets högtider, bland annat för begravningar. Högtidsboken finns att låna på biblioteken.

Begravningsbyråerna kan också lämna information.

Sprida aska

Om du vill strö ut aska efter en avliden person någon annanstans än på en begravningsplats måste du ha tillstånd från länsstyrelsen i det län där du vill sprida askan.

Begravningsombud

Svenska kyrkan har i uppdrag från svenska staten att ansvara för begravningar för människor som bor i Sverige, det vill säga även för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.

Begravningsombud i Varbergs kommun

Länsstyrelsen förordnar Sten Kristoferson att vara begravningsombud förordnad från och med 1 januari 2023 till och med 31 december 2026 inom Varbergs kommun. Verksamhetsområdet omfattar samtliga församlingar inom Varbergs kommun.

Sten Kristoferson
Skrivarevägen 15
432 74 Träslövsläge
Tel. 0340-41370
Mobiltelefon: 070-570 96 67
E-postadress: germund44@gmail.com

Läs mer om begravningsombud

Bouppteckning

Bouppteckning är en sammanställning över en avlidens tillgångar och skulder och ska göras inom tre månader efter dödsfallet.

Dödsboanmälan

Om en avliden persons tillgångarna inte räcker till begravningskostnaderna kan kommunens socialförvaltning göra en så kallad dödsboanmälan.

Läs mer om dödsboanmälan

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Varberg direkt: 0340-880 00

Självservice & blanketter