Sök

Begravningsombud

Svenska kyrkan har i uppdrag från svenska staten att ansvara för begravningar för människor som bor i Sverige, det vill säga även för dem som inte tillhör Svenska kyrkan. För att ta tillvara dessa personers intressen utser länsstyrelserna begravningsombud.

Ombudets uppgift är att:

  • Kontrollera att begravningsavgiften går till begravningsverksamheten och inte används till övrig verksamhet.
  • Granska hur begravningar fungerar för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.
  • Undersöka önskemål från dem som inte tillhör Svenska kyrkan.
  • Informera om verksamheten till dem inte tillhör Svenska kyrkan.
  • Hålla kontakt med andra trossamfund och berörda parter.

Begravningsavgiften

För Svenska kyrkans service betalar alla som är skattebetalare en begravningsavgift. Avgiften står på skattsedeln. Begravningsavgiften fastställs av Kammarkollegiet.

Medlemmar i Svenska kyrkan betalar en kyrkoavgift, där begravningsavgiften ingår.

I begravningsavgiften ingår:

  • gravsättning
  • kremering
  • vissa transporter
  • tillgång till en lokal för begravningsceremonin.

Begravningsavgiften är olika stor i olika församlingar. Ta kontakt med din församling eller med begravningsombudet för mera information.

Begravningsombud i Varbergs kommun är:

Sten Kristoferson
Skrivarevägen 15
432 74 Träslövsläge
Tel. 0340-41370
Mobiltelefon: 070-570 96 67
E-postadress: germund44@gmail.com

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter