Sök

Dödsboanmälan

När någon avlidit ska i första hand en bouppteckning göras av efterlevande. Saknas tillgångar och försäkringar kan du istället göra en dödsboanmälan. Bouppteckning/dödsboanmälan är en sammanställning av den avlidnes tillgångar och skulder. Dödsboanmälan görs av socialnämnden i den avlidnes hemkommun.

Vad gäller vid dödsboanmälan?

  • Det får inte finnas några pengar kvar när begravningen är betald.
  • Den avlidne skall ha varit folkbokförd i kommunen.
  • Det får inte finnas fast egendom eller tomträtt i dödsboet.
  • Tillgångar skall vara orörda innan socialtjänsten beslutar om dödsboanmälan kan göras.
  • Tillgångarna som finns i dödsboet skall i första hand bekosta begravningen.

Vad händer, när dödsboanmälan är gjord?

De efterlevande ska meddela fordringsägarna att dödsboet saknar tillgångar och skicka in kopia av dödsboanmälan till dessa. Dödsboanmälan görs av Socialnämnden och överlämnas till Skatteverket för registrering.

Begravningskostnad

Dödsboet kan vara berättigat till ekonomiskt bistånd till hela eller delar av begravningskostnaden. Enligt 2022 års riktlinjer beviljas högst 50 % av basbeloppet dvs. 24 150 kronor. Bistånd till gravsten medges inte, om det inte inryms i beloppet. Alla tillgångar som finns i dödsboet avräknas vid ansökan om begravningskostnad.

Hur söker jag?

Ring till handläggare
Ingolf Schneider, 0340-88 927 eller 072-151 73 70
Dugadjin Jashari, 0340-88 371
Telefontid: kl. 09.00-10.00

ikon

Kontakta oss

Vuxenenheten/försörjning

Birger Svenssons väg 28 B

Handläggare

Ingolf Schneider, 0340-88 927 eller 072-151 73 70

Dugadjin Jashari, 0340-88 371

Telefontid: Vardagar kl. 9.00-10.00

Självservice & blanketter