Sök

Ansökan om ekonomiskt bistånd

Här kan du läsa mer om ansökan och även själv undersöka din ekonomi i vår beräkningsmall.

Beräkningsmall

Du kan själv undersöka din ekonomi i jämförelse med riksnormen för ekonomiskt bistånd genom att fylla i vår beräkningsmall.

Rätt till ekonomiskt bistånd? Länk till annan webbplats.

Kontakt med handläggare

Om du hellre vill tala med någon kan du ringa till försörjningsenhetens allmänna mottagning. För rådfrågning ring: Försörjningsenhetens allmänna mottagning, telefon 0340-889 00. Telefonen är öppen alla vardagar mellan 10.00 och 12.00.

Där får du tala med en handläggare. Du kan vara anonym och diskutera din ekonomiska situation förutsättningslöst. Om du vid samtalet kommer fram till att du vill söka ekonomiskt bistånd får du uppge dina personuppgifter. Vid samtalet får du uppge:

  • Dina familjeförhållanden: om du är ensam eller sambo, om du har barn, om de bor hos dig etc.
  • Du får tala om vad du gör: om du är arbetslös, studerande, sjukskriven etc.
  • Vad du har gjort de senaste månaderna, vilka planer du har för framtiden.
  • Vilka inkomster du har haft, vilka utgifter du har.
  • Hur du bor.
  • Vilka tillgångar du har.

Du får svara på en massa frågor för att den handläggare du talar med ska kunna få en bild av hela din situation. Om du vid samtalet får veta att du troligen har rätt till ekonomiskt bistånd så kan du välja att få en tid för ett besök på socialkontoret. En kallelse med tid och vem du ska träffa skickas hem till dig per brev. Du får också information om vilka handlingar du ska ha med dig till ditt första besök på socialkontoret.

Besök på socialkontoret

Om du får besked per telefon att du troligen kan ha rätt till ekonomiskt bistånd får du en tid för ett personligt besök. Du får en kallelse per brev. Du får räkna med att det kan ta cirka två veckor innan du kan få komma på ditt första besök. Ibland kan väntetiden vara kortare, ibland till och med längre än två veckor.
Den handläggare du träffar på försörjningsenheten kräver uppgifter om hur din ekonomi sett ut ungefär tre månader tillbaka. Om du haft inkomster utöver det vi anser ska täcka de nödvändiga behoven kan det innebära att du inte kan få ekonomiskt bistånd.
Vi ställer krav på alla att de ska planera sin ekonomi. Om du har rätt till ekonomiskt bistånd så räknas det från den dagen då du först hörde av dig till vår allmänna mottagning. Du kan inte få ekonomiskt bistånd för tid som förflutit innan du först sökte hjälp.

Handlingar

Till att börja med ska du kunna visa upp legitimation så vi vet att du är den du utger dig för att vara. Alla uppgifter om inkomster och utgifter ska styrkas med handlingar. På försörjningsenheten godtar vi aldrig en muntlig uppgift om storleken på olika belopp. Det handlar inte om att din handläggare misstror dig när du måste lämna in kvitton, avier, lönebesked etc.

Vi, på försörjningsenheten, handskas med våra gemensamma skattemedel. När vi fattar beslut om att betala ut pengar av dessa skattemedel till en enskild person måste vi alltid kunna styrka våra beslut. Våra handläggares beslut granskas, både av socialnämndens politiker och av Länsstyrelsen, och måste alltid vila på korrekt underlag.

För att du ska kunna få hjälp till bostadskostnad måste du i regel fyllt 25 år och kunna uppvisa ett hyreskontrakt som är godkänt av den som äger fastigheten. Du måste alltid visa upp ditt senaste slutskattebesked. Om du är arbetslös måste du lämna ditt medgivande att vi får kontakta Arbetsförmedlingen för att kontrollera dina uppgifter. Ibland krävs ditt medgivande för andra kontakter. Vi kontaktar aldrig någon utomstående utan att du först lämnat ditt medgivande.

Utbetalning

Om det visar sig att du har rätt till ekonomiskt bistånd får du pengar utbetalda inom några dagar. Alla utbetalningar av ekonomiskt bistånd går via bank. I vissa fall kan man välja att låta någon räkning betalas direkt från socialkontoret.
Du måste därefter lämna in en underskriven ansökan varje månad för att få ekonomiskt bistånd. Du måste inte komma på personligt besök varje månad, men du måste komma när din handläggare kallar dig till besök. Om du inte lämnar in någon ansökan, eller om du inte kommer på de besök du kallas till, kan du inte få ekonomiskt bistånd. Du kommer att få besked av din handläggare vilka krav som ställs just på dig för att du ska få ditt bistånd.

ikon

Kontakta oss

Försörjningsenhetens mottagningstelefon

0340-889 00

Telefontid: vardagar 10.00-12.00

Självservice & blanketter