Sök

Arbetscentrum

Möte

Arbetscentrum erbjuder arbetsrehabilitering, sysselsättning, daglig verksamhet och praktikplatser till dig som har en funktionsnedsättning eller är arbetslös och behöver stöd och hjälp att komma ut i arbetslivet.

Vårt mål är att du, utifrån dina unika förutsättningar, ska kunna få ett bra liv och uppnå din fulla potential.

Vi vänder oss till dig

 • som har funktionsnedsättning och vill ha hjälp med rehabilitering, sysselsättning och daglig verksamhet.
 • som av socialmedicinska skäl vill ha hjälp med träning för arbetslivet.
 • som är ung och vill ha hjälp med yrkesval och inträde på arbetsmarknaden.
 • som är arbetslös och vill ha hjälp med yrkesval och företagskontakter.

Vi erbjuder grupper med olika arbetsinriktningar inom:

 • Tillverkning
 • Servicearbeten
 • Data arbeten
 • Kreativa aktiviter
 • Miljöarbete
 • Daglig verksamhet

Vi erbjuder stor valmöjlighet vilket gör att du får möjlighet prova på olika arbetsinriktningar. För arbetsträning har vi också möjlighet att erbjuda praktikplatser på olika företag. Tillsammans planerar vi för ditt nya arbetsliv

Trygghet, kunskap och nytänkande

För oss är trygghet, kunskap och nytänkande grunden för vårt arbete. Att du i varje situation blir bemött med respekt och värme när du behöver hjälp och att samma stöd som finns idag även kommer att finnas imorgon. Med stort engagemang för våra kunder och en vilja att hela tiden utvecklas försöker vi ha insatser som du efterfrågar. I arbetet utgår vi från dina unika förutsättningar. Vårt utgångsläge är alltid dina mål. Vi vill tillsammans med dig ge vägen dit ett meningsfullt innehåll. Målet kan vara ett arbete eller daglig verksamhet inom kommunens egna verksamheter eller på ett företag. Vi arbetar utifrån ledorden - Vilja, välja, skaffa, behålla.

Stöd utifrån dina behov 

Tillsammans gör vi en handlingsplan som bygger på dina egna val och dina uppsatta mål. Du får en person som stödjer och hjälper dig under hela uppdragstiden. Du får hjälp av personal som är utbildad i Supported Employment och Tydliggörande pedagogik. Detta är vetenskapligt beprövade metoder som ökar dina möjligheter att få arbete hos en arbetsgivare.

 • Supported Employment är en metod i fyra steg Vilja Välja Skaffa och Behålla ett arbete.
 • Tydliggörande pedagogik är en metod för att underlätta och skapa begriplighet i hur vi ska agera.

Du har möjlighet att arbetsträna inom många yrkesområden i våra egna verksamheter och hos privata arbetsgivare. Du kan delta i gruppverksamhet och få hjälp att skriva CV, personligt brev samt utbildning i att söka arbete. Du som behöver stöd och omsorg genom större delen av ditt arbetsliv kan få hjälp att utvecklas inom daglig verksamhet.

Är du intresserad av att börja på Arbetscentrum kontakta oss så berättar vi mer om vad vi har att erbjuda just dig.

ikon

Kontakta oss

Arbetscentrum

Susvindsvägen 3

0340-887 55

arbetscentrum@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter