Sök

Kundval - sysselsättning för personer med psykiska funktionsnedsättningar

Socialnämnden införde 31 januari 2013 kundval avseende sysselsättning för personer med psykiska funktionsnedsättningar i Varbergs kommun. Det är kommunen som bedömer och beviljar behovet av insatser. Målet med sysselsättning är att öka självkänsla och bidra till meningsfull aktivitet för kunden för en återgång till den ordinarie arbetsmarknaden.

Elektronisk ansökan

Ansökan lämnas elektroniskt genom www.tendsign.comlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Support för användning av systemet för sökande:

E-post: tendsignsupport@visma.com
Telefon: 0771-440 200

Användning av upphandlingssystemet TendSign är kostnadsfritt för sökande.

Sökande får genom TendSign:

  • tillkommande information
  • kontroll av att alla frågor ställda i förfrågningsunderlaget är besvarade vid avlämnandet
  • en tydlig information ifall inte alla obligatoriska krav är uppfyllda

Alla leverantörer som ansökt och uppfyller de av socialnämnden fastställda kraven antas och kommunen tecknar avtal med dem. Kunderna erbjuds möjligheten att välja mellan olika privata företag och kommunens egenregi. Förfrågningsunderlaget finns tillgängligt via nedanstående länk och på den nationella webbplatsen som kammarkollegiet ansvarar för.

Förfrågningsunderlag sysselsättning psykiska funktionsnedsättningarPDF (pdf, 555.8 kB)


Riktlinjer och rutiner för utförare

Klicka på länken nedan för att ta del av de riktlinjer och rutiner som alla utförare ska följa.

Riktlinjer och rutiner för utförare

Kundvalskatalog

De utförare som socialnämnden har tecknat avtal med presenteras i en kundvalskatalog. När avtal är tecknat ska uppgifter till katalogen lämnas på en särskild blankett.

Blankett kundvalskatalogWord (word, 23.5 kB)

ikon

Kontakta oss

Avtalsutvecklare

Kersti Arvidsson

Norrgatan 25

0340-882 77

kersti.arvidsson@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter