Sök

Funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning, och har behov av stöd och service har rätt att få det från kommunen för att kunna leva ett bra liv med möjlighet att aktivt delta i samhället. Vi hjälper dig att hitta rätt stöd utifrån dina behov.

Nedan hittar du information om de olika stödinsatser du kan söka. Du kan också vända dig till vårt Varberg direkt med allmänna frågor eller till en handläggare som hjälper dig att hitta rätt stöd utifrån dina behov.

Insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska ge dig med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar goda levnadsvilkor samtidigt som du får den hjälp du behöver i det dagliga livet.

Vilket stöd kan du få?

LSS gäller för:

  • Dig med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • Dig med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder.
  • Dig med varaktiga och stora funktionsnedsättningar som inte beror på normalt åldrande och som medför stora svårigheter för dig att leva ett självständigt liv i din vardag. Det medför också ett omfattande behov av stöd och service.

Rådgivning och annat personligt stöd Länk till annan webbplats.
Insatsen råd och stöd är ett komplement till de insatser som sjukvården erbjuder till exempel i form av habilitering och rehabilitering. Region Halland ansvarar för insatsen.

Personlig assistans
Ledsagarservice
Kontaktperson
Avlösarservice i hemmet
Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år
Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar
Bostad med särskild service eller särskilt anpassad bostad för vuxna
Daglig verksamhet

Individuell plan/samordnad individuell plan

Du som får insatser erbjuds att en individuell plan/samordnad individuell plan upprättas.
I en sådan plan samordnas och dokumenteras beslutade och planerade insatser tillsammans med dig. Planen ska utgå från dina egna önskemål och kan omfatta flera insatser från en eller flera huvudmän. Syftet med planen är att stärka din rätt till inflytande över de insatser som ges.

Insatser enligt Socialtjänstlagen SoL

Annat stöd

Övrigt

ikon

Kontakta oss

LSS-handläggare

Varberg direkt

0340–880 00

Fråga efter handläggaren som har hand om ditt område.
varbergdirekt@varberg.se
Besöksadress Varberg direkt: Norra Vallgatan 14, 432 41 Varberg


Öppettider

måndag-onsdag 08.00-17.00

torsdag 08.00-18.00

fredag 08.00-16.00

Besöksadress

Receptionen

Monarkhuset

Birger svenssons väg 28 B

432 80 Varberg

Öppettider:
Måndag-Onsdag 08.00-17.00

Torsdag: 08.00-18.00

Fredag: 09.00-16.00

Lunchstängt 12.00-13.00 varje dag

Entredörren låses 30 minuter innnan stängning från och med 1 juli 2022. Om du har bokat besök efter stängning kommer din handläggare och hämtar dig vid entrédörren.

Avvikande öppettider

Socialförvaltningen, Monark, Birger svenssons väg 28 B

23/12: 08:00-11:30 (telefonen öppen 09:00-12:00)

26/12: STÄNGT

30/12: 08:00-11:30 (telefonen öppen 09:00-12:00)

5/1: 08:00-11:30 (telefonen öppen 09:00-12:00)

6/1: STÄNGT

Självservice & blanketter