varningsikon

2020-12-14

Skärpta råd för att begränsa smittspridningen

Till följd av en ökad smittspridning av covid-19 har Folkhälsomyndigheten beslutat om nationella allmänna råd från den 14 december 2020. Läs mer om hur Varbergs kommun anpassar verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Ansökan

Här kan du läsa mer om hur du ansöker om stöd och hjälp till dig med funktionsnedsättning som till exempel ledsagning, kontaktperson, korttidsvistelse eller daglig verksamhet . Vart vänder du dig? Hur går utredningen till?

Vart vänder du dig?

​Du ansöker genom att kontakta kommunens LSS-handläggare alternativt via e-tjänst här på www.varberg.se. Du kan ansöka antingen muntligen eller skriftligt. Handläggaren träffar dig för att kunna göra en utredning av dina behov. Handläggaren behöver även inhämta intyg och uppgifter från annan huvudman.

Använd vår blankett eller skriv ett brev

Du kan skriva ett vanligt brev eller skriva ut en blankett för ansökan via kommunens hemsidaPDF (pdf, 199.7 kB). En handläggare hör sedan av sig till dig och ni kommer överens om en tid för hembesök/möte. Anhöriga eller legal företrädare (god man/förvaltare) får gärna vara med.

Vad händer vid hembesöket?

Vid hembesöket eller mötet samtalar du och handläggaren om vad du klarar själv och vad du behöver hjälp med. Handläggaren behöver även inhämta intyg och uppgifter från annan huvudman.

Utredning och beslut

Handläggaren gör sedan en utredning av dina behov. I utredningen prövas först din personkretstillhörighet. Det betyder att handläggaren utreder om du tillhör och därmed kan ta del insatserna i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Om du tillhör en av lagens personkretsar bedömer handläggaren om du har behov av den sökta insatsen. Du får hem ett skriftligt beslut på din ansökan. I beslutet framgår vilka insatser som du fått  och vilka insatser du fått avslag på. Om behovet ändras kan du när som helst ansöka igen. Vid ett avslag kan du överklaga till Förvaltningsrätten. Om du vill ha hjälp med att överklaga ditt beslut, kontakta din handläggare.

ikon

Kontakta oss

LSS-handläggare

0340-880 00 (kommunens växel)

Fråga efter handläggaren som har hand om ditt område.

Varberg direkt

0340–880 00


Öppettider
Måndag, tisdag, onsdag och fredag 9.00-16.00.
Torsdag 9.00-18.00.

Självservice & blanketter