Sök

Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice i hemmet ska underlätta för anhöriga och närstående till dig som har en funktionsnedsättning att kunna utöva egna fritidsaktiviteter, ägna sig åt övriga familjemedlemmar eller uträtta andra sysslor.

Avlösaren kommer till ditt hem och tar hand om dig istället för att din närstående gör det. Avlösarservice ska kunna ges både som en regelbunden insats och för situationer som inte kan förutses. Insatsen ska vara tillgänglig alla tider på dygnet. I insatsen avlösarservice ingår även omvårdnad. Omvårdnad innebär att du får det stöd och den hjälp du har behov av och här ingår även att få känna trygghet och säkerhet.

Ansökan

Läs om hur du ansöker om avlösarservice i hemmet på sidan Ansökan om stöd och hjälp till dig med funktionsnedsättning.

ikon

Kontakta oss

LSS-handläggare

Varberg direkt 0340-880 00

Fråga efter handläggaren som har hand om ditt område.

Varberg direkt

0340-880 00


Öppettider
Måndag, tisdag, onsdag och fredag 9.00-16.00.
Torsdag 9.00-18.00.

Självservice & blanketter