Sök

Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar

Barn och ungdomar som på grund av omfattande funktionsnedsättning inte kan bo hos sina föräldrar kan bo i annan familj, så kallat familjehem, eller i bostad med särskild service

Bostad med särskild service för barn och ungdomar kan tillgodose komplicerade omvårdnadsbehov men kan också vara motiverat på grund av skolgång på annan ort. I insatsen ingår omvårdnad, att du som barn/ungdom får den hjälp du behöver i det dagliga livet. Här ingår även att få känna trygghet och säkerhet samt  fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter.

ikon

Kontakta oss

LSS Handläggare

Varberg direkt 0340-880 00

Fråga efter LSS handläggaren för ditt område

Varberg direkt

0340-880 00

 

Öppettider
Måndag, tisdag, onsdag och fredag 9.00-16.00.
Torsdag 9.00-18.00.

Självservice & blanketter