Sök

Boendestöd (LSS)

Boendestöd är ett personligt utformat stöd som innebär att personal kommer hem till dig vid ett eller ibland flera tillfällen i veckan. Omfattning, syfte och mål för boendestödet varierar utifrån dina behov. Boendestöd är ett pedagogiskt, motiverande och praktiskt stöd i vardagslivet som förutsätter delaktighet.

Vem kan få boendestöd?

Boendestöd beviljas enligt socialtjänstlagen (SoL) till dig som tillhör personkrets 1 eller 2 enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det vill säga:

  • Personkrets 1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • Personkrets 2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
ikon

Kontakta oss

LSS Handläggare

Varberg direkt 0340-880 00

Fråga efter LSS handläggaren för ditt område

Varberg direkt

0340-880 00

Öppettider
Måndag, tisdag, onsdag och fredag 9.00-16.00.
Torsdag 9.00-18.00.

Självservice & blanketter