Sök

Bostad med särskild service för vuxna

Du som har en funktionsnedsättning kan få hjälp och stöd med bostad. En sådan bostad kan vara utformad på olika sätt. Huvudformerna är servicebostad, gruppbostad samt annan särskilt anpassad bostad.

För att kunna beviljas bostad med särskild service för vuxna ska också ha fyllt 18 år.

Anpassad bostad

Med annan särskilt anpassad bostad menas en anpassad lägenhet som anvisas av kommunen. Insatsen riktar sig huvudsakligen till dig med fysiska funktionsnedsättningar. I denna boendeform ingår inte personalstöd. Detta behöver kompletteras med andra insatser exempelvis personlig assistans eller boendestöd.

Med servicebostad menas lägenheter som har tillgång till gemensam service, personal och gemensamma utrymmen. Insatserna ges som punktinsatser under dygnet. För vissa personer kan servicebostad vara ett mellanled mellan föräldrahemmet och en egen bostad.

Med gruppbostad menas en bostad med 5-6 platser. Där finns det gemensamma utrymmen och service och vård finns tillgänglig under dygnets alla timmar. Denna bostad är för dig med mer omfattande omvårdnadsbehov.

Bostad med särskild service

Bostaden hyrs av socialtjänsten genom ett andrahandskontrakt och är ditt privata hem. Du möblerar själv din bostad och ansvarar för hemförsäkring samt övriga kostnader i bostaden. Mat och hyra betalas separat. I såväl gruppbostad som servicebostad ingår, förutom personlig omvårdad och praktisk hjälp i hemmet, även fritidverksamhet och kulturella aktiviteter som en viktig del i boendet. Personalen arbetar med stöd utifrån dina behov för att möjliggöra och tillvarata dina egna förmågor och därmed skapa förutsättningar till utveckling.

ikon

Kontakta oss

LSS-handläggare

Varberg direkt 0340-880 00

Fråga efter handläggaren som har hand om ditt område.

Varberg direkt

0340–880 00


Öppettider
Måndag, tisdag, onsdag och fredag 9.00-16.00.
Torsdag 9.00-18.00.

Självservice & blanketter