Sök

Bostad med särskild service för vuxna

Du, som har en funktionsnedsättning, kan få hjälp och stöd med bostad enligt LSS (Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade). En sådan bostad kan vara utformad på olika sätt. Huvudformerna är servicebostad, gruppbostad samt annan särskilt anpassad bostad.

För att kunna söka denna typ av boende ska du omfattas av Lagen som stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Du ska också ha fyllt 18 år.

Anpassad bostad

Med särskild anpassad bostad menar vi en anpassad lägenhet som anvisas av kommunen. I denna boendeform ingår inte personalstöd. Detta måste, vid behov, kompletteras med andra insatser, exempelvis enl. LSS (Lagen som stöd och service till vissa funktionshindrade) eller SoL (socialtjänstlagen).

Bostad med särskild service

Bostaden hyrs av socialtjänsten genom ett andrahandskontrakt och är ditt privata hem. Du möblerar själv din bostad och ansvarar för hemförsäkring samt övriga kostnader i bostaden. Mat och hyra betalas separat. I såväl gruppbostad som servicebostad ingår, förutom personlig omvårdad och praktisk hjälp i hemmet, även fritidverksamhet och kulturella aktiviteter som en viktig del i boendet. Personalen arbetar med stöd utifrån dina behov för att möjliggöra och tillvarata dina egna förmågor och därmed skapa förutsättningar till utveckling.

Med servicebostad menar vi vanligen sådana bostäder som har viss tillgång till gemensam service  till exempel personal och gemensamma utrymmen.

Med gruppbostad menar vi ett litet antal bostäder som är grupperade i villor, radhus eller flerfamiljshus kring gemensamma utrymmen och där service och vård finns tillgänglig under dygnets alla timmar.

ikon

Kontakta oss

LSS-handläggare

Varberg direkt 0340-880 00

Fråga efter handläggaren som har hand om ditt område.

Varberg direkt

0340–880 00


Öppettider
Måndag, tisdag, onsdag och fredag 9.00-16.00.
Torsdag 9.00-18.00.

ikon

Självservice & blanketter