Sök

Söderhöjd 5, servicebostad

Här nedan hittar du information om bostad enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Geografiskt läge: Centrala Varberg

Beskrivning av boendet: Serviceboende i ett flervåningshus på söder. Boendet finns på våning 1,2,3,4 och 5.

Boendestandard: Standard etta och tvåa.

Hyreskontrakt: Hyreskontrakt och hyreslagens principer gäller.

Driftsansvar: Varbergsbostad AB

Personal: Personal finns att tillgå kvällar, nätter och helger. Personallägenheten ligger på första plan i samma våningshus.

Antal platser: Lägenhets storlek, etta har 5 platser. Lägenhetsstorlek Tvåa har 4 platser

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Söderhöjdsgatan 5

432 55 Varberg

0340-69 76 49

Enhetschef

Enhetschef

Mona Johansson

0340-889 14

mona.johansson@varberg.se

Självservice & blanketter