Sök

Daglig verksamhet, arbete och sysselsättning

Du som har en utvecklingsstörning, autism eller som fått en betydande och bestående hjärnskada kan få stöd för att hitta en sysselsättning under dagtid som passar dig, så kallad daglig verksamhet.

Daglig verksamhet finns till för att ge dig något intressant och meningsfullt att göra under dagtid. Den dagliga verksamheten ska även bidra till din personliga utveckling och främja delaktighet i samhället för dig.

För att du ska kunna beviljas insatsen daglig verksamhet ska följande kriterier uppfyllas:

  • Du tillhör personkrets 1 eller 2 enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Personkrets 1 innebär: personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. Personkrets 2 innebär: personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranlett av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  • Du är i yrkesverksam ålder.
  • Du saknar arbete.
  • Du går för närvarande ingen utbildning. Du saknar arbetsförmåga till följd av din funktionsnedsättning.

Syfte med daglig verksamhet

Daglig verksamhet ska ge möjlighet till en meningsfull arbetsdag. Insatsen anpassas efter dina behov, förutsättningar och intressen. Den ska ge stimulans, utveckling och gemenskap. Den dagliga verksamheten kan utifrån individuella förutsättningar innehålla såväl aktiviteter med habiliterande inriktning som mer produktionsinriktade uppgifter.

Du kan läsa mer om vad daglig verksamhet kan innebära för dig på informationssidorna från Arbetscentrum. Arbetscentrum är en enhet inom kommunen som hjälper dig med daglig verksamhet.

Arbetscentrum

ikon

Kontakta oss

LSS-handläggare

Varberg direkt 0340-880 00

Fråga efter handläggaren som har hand om ditt område.

Arbetscentrum

Varberg direkt

0340-880 00


Öppettider
Måndag, tisdag, onsdag och fredag 9.00-16.00.
Torsdag 9.00-18.00.

Självservice & blanketter