Sök

Daglig verksamhet på Arbetscentrum

Två personer sköter om en trädgård

Foto: Mostphoto.com

Arbetscentrum erbjuder sysselsättning för dig som har en funktionsnedsättning. Du kan få sysselsättning både inom vår verksamhet och på öppna arbetsmarknaden.

Vad erbjuder vi för verksamheter


Våra egna verksamheter som vi bedriver med personalstöd:

Kardanvägen 4

Företagsgruppen: montering, förpackning och sorteringsuppgifter.
Montering och tomteverkstad
Träverkstad
Service och transport

Träslövs by

Allehanda trädgårdsuppgifter.
Allt från frösådd till utplantering,
skötsel och skörd. Även snickeriarbeten och skapande och kreativ verksamhet såsom hantverk och konst.

Citygruppen

En mobil grupp som samlar wellpapp och plast hos olika företag genom ett samarbete med föreningen Varberg för Liv.

Hjärtegrupperna på Östergårdens och Lindgårdens äldreboende

Hjälpa till med personalens dagliga sysslor inom kök och städ – icke vårdande uppgifter.

Ankarvägen 10

Individanpassad daglig verksamhet med fokus på hälsofrämjande och sinnesstimulerande aktiviteter.

Trädlyckevägen 4

Lättare tillverkning, förpackningsarbeten, transport och motion.

Ängsvägen 5

En trygg och strukturerad verksamhet som är individanpassad. Här är det mycket utevistelse i form av promenader och annan utevistelse.

HISAB

En integrerad verksamhet på företaget HISAB med förpackningsarbeten.

Tvätteri på Östergården

Klädtvätteri med arbeten såsom sortering, torkning och strykning.

PS gymnasiums Café

Driver 2 caféer – allt från tillverkning av frallor till försäljning. Städning, torka bord och leverans till beställare på skolan.

Second chans på Pingstkyrkan

Sortering och iordningsställande av inlämnade saker. Skötsel av personalmatsal.

Resurser inom vår verksamhet

Inspirationslotsen

– Lånar ut aktivitetsmaterial och sinnesstimulerande material.

Aktivitetsteamet

– Erbjuder hälsofrämjande och kulturella aktiviteter.

Vår externa verksamhet.
Sysselsättningsplats ute på företag där du får stöd av Arbetsanpassare

Vem arbetar tillsammans med dig?

Inom Arbetscentrums egna verksamheter finns Stödpedagog och Stödassistent som följer dig i din planering mot dina uppsatta mål med regelbundna uppföljningar och avstämningar.
Vid sysselsättning i andra företag eller föreningar följer Arbetsanpassare din planering mot dina uppsatta mål med regelbundna uppföljningar och avstämningar enskilt och tillsammans med handledare på arbetsplats.

Arbetssätt

Metoder vi använder är Supported Employment, Tydliggörande pedagogik, lågaffektivt bemötande och MI (Motiverande samtal i förändring). Personalgruppen har en mångfald av både erfarenheter och utbildningar. Det pågår ständigt förnyelse och anpassningar i vårt arbetssätt.

Så här går det till i starten av din sysselsättning

Arbetsanpassare eller Stödpedagog kontaktar dig inom en vecka efter att du fått beviljat stöd av oss. Vi bokar ett första möte. I detta möte planerar vi tillsammans din sysselsättning inom Arbetscentrums egna verksamheter eller andra företag och föreningar i kommunen. Tillsammans gör vi en plan som bygger på dina egna val och dina uppsatta mål, kortsiktiga och långsiktiga. Du får en person som stödjer och följer dig under hela tiden hos oss på Arbetscentrum. Vi erbjuder valmöjlighet vilket gör att du får möjlighet att prova på olika arbetsområden.

ikon

Kontakta oss

Du är välkommen att kontakta oss

ARBETSCENTRUM
Varberg direkt 0340-88 000
arbetscentrum@varberg.se

Självservice & blanketter