Sök

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Du som är ungdom och har en funktionsnedsättning kan ha rätt till insatsen korttidstillsyn för skolungdom över 12 år, när dina föräldrar arbetar eller studerar. Insatsen ges före och efter skolan samt under lov och syftar till att ge dig en meningsfull och trygg fritidssysselsättning. I insatsen korttidstillsyn för skolungdom över 12 år ingår också omvårdnad. Omvårdnad innebär att du får det stöd och den hjälp du behöver i det dagliga livet och här ingår även att få känna trygghet och säkerhet. Insatsen kan ges fram till dess att du slutar gymnasiet.

ikon

Kontakta oss

LSS Handläggare

Varberg direkt 0340-880 00

Fråga efter LSS handläggaren för ditt område

Socialförvaltningens kundcenter

Östra långgatan 24, Varberg.

0340-883 61

kundcentersoc@varberg.se

Självservice & blanketter