Sök

Vidars gränd korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år

Vissa ungdomar med funktionsnedsättning kan ha svårt att klara sig själva när föräldrarna arbetar eller studerar. Skolungdomar över 12 år med omfattande funktionsnedsättning kan därför beviljas korttidstillsyn före och efter skoldagen samt under skolloven när föräldrarna studerar eller förvärvsarbetar, enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Insatsen ges dock längst fram till det att du gått ut gymnasiet.

ikon

Kontakta oss

Vidars gränd korttidsboende

Enhetschef Helene Andreasson

helene.andreasson@varberg.se


Vidars gränd 12

073-305 58 34

Självservice & blanketter