Sök

Korttidshem och korttidstillsyn

Korttidsvistelse utanför hemmet är till för att ge dig med funktionsnedsättning möjlighet till rekreation och miljöombyte och att ge anhöriga tillfällen till avlösning.

Korttidsvistelse utanför hemmet kan innebära vistelse på korttidsboende eller i en stödfamilj. I insatsen ingår även omvårdnad. Omvårdnad innebär att du får det stöd och den hjälp du behöver i det dagliga livet och här ingår även att få känna trygghet och säkerhet.

Korttidsboende

I Varbergs kommun finns korttidsboenden för dig som har någon form av funktionsnedsättning och har behov av insatsen. Korttidsboenden är åldersuppdelade.

Samuels väg 5 korttidsboende

Buffelgatan 18 korttidsboende

Askvägen 15 korttidsboende

Vidars gränd 12 korttidsboende

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Du som är ungdom och har en funktionsnedsättning kan ha rätt till insatsen korttidstillsyn för skolungdom över 12 år, när dina föräldrar arbetar eller studerar. Insatsen ges före och efter skolan samt under lov och syftar till att ge dig en meningsfull och trygg fritidssysselsättning. I insatsen korttidstillsyn för skolungdom över 12 år ingår också omvårdnad. Omvårdnad innebär att du får det stöd och den hjälp du behöver i det dagliga livet och här ingår även att få känna trygghet och säkerhet. Insatsen kan ges fram till dess att du slutar gymnasiet.

Stödfamilj

Vistelse i stödfamilj innebär att en annan familj tar emot barn, ungdomar eller vuxna i sitt eget hem. Innan en familj kan bli stödfamilj utreds familjen av Socialförvaltningen.

Ansökan

Läs om hur du ansöker om korttidsvistelse utanför det egna hemmet på sidan Ansökan om stöd och hjälp till dig med funktionsnedsättning.

ikon

Kontakta oss

LSS Handläggare

Varberg direkt 0340-880 00

Fråga efter LSS handläggaren för ditt område

Varberg direkt

0340-880 00


Öppettider
Måndag, tisdag, onsdag och fredag 9.00-16.00.
Torsdag 9.00-18.00.

Självservice & blanketter