Sök

Korttidsvistelse utanför egna hemmet - Buffelgatan

Buffelgatan är ett korttidsboende för dig som har beviljats korttidsvistelse utifrån lagen LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Vistelsen är en möjlighet för den som har funktionsnedsättning att få miljöombyte och rekreation samt träffa andra med funktionsnedsättningar.

För dig som är förälder är detta en möjlighet till avlastning i omsorgsarbetet. När ditt barn är på Buffelgatan kan du få utrymme för egna aktiviteter, aktiviteter tillsammans med andra familjemedlemmar eller möjlighet till egen avkoppling.

ikon

Kontakta oss

Buffelgatans korttidsboende

Buffelgatan 18

0340-125 35

070-573 91 03

ikon

Självservice & blanketter