Sök

Personligt ombud – en fristående verksamhet i kommunal regi

Personligt ombud är ett stöd för dig med omfattande och långvarig psykisk ohälsa. Personligt ombud Varberg är ditt ombud som arbetar på ditt uppdrag och utgår från dina önskemål.

Tillsammans ser vi till att olika myndigheters insatser planeras, samordnas och sedan genomförs. Personligt ombud arbetar oberoende av myndigheter och andra verksamheter.

Vad gör ett personligt ombud?

 • Vi hjälper dig att ta reda på vilket stöd du kan få och vem som kan hjälpa dig. Vad finns det för insatser du kan få från kommun, landsting och andra?
 • Vi följer med dig på möten med myndigheter och vi träffas innan för att förbereda mötet samt efter för att kunna sitta ner och utvärdera vad som sades.
 • Uppdraget är begränsat i tid och när vi är klara med uppdraget så avslutar vi arbetet, men du är alltid välkommen tillbaka med nya uppdrag.
 • Det är du som formulerar uppdraget – Vad du vill ha hjälp med.

En kostnadsfri fristående verksamhet

 • Vi är fristående från kommun och andra myndigheter, men vi finns i kommunal regi.
 • Vi är helt kostnadsfria för dig.
 • Vi gör i möjligaste mån allt arbete tillsammans och du bör vara delaktig i det som händer.
 • Vi har tystnadsplikt, vilket innebär att vi inte får lämn vidare information om dig till andra utan att du godkänner det. Observera att vi alltid har en anmälningsskyldighet om du har minderåriga barn som bor hos dig och vi ser att de far illa.

Följande gäller för att kunna söka personligt ombud:

 • Psykisk funktionsnedsättning som är omfattande och långvarig (årslång historia eller prognos).
  Alternativt
 • Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning om problematiken är omfattande och långvarig. Dessutom skall det finnas risk att din psykiska hälsa försämras om du nekas stöd av personligt ombud.
  Samt
 • Du skall ha fyllt 18 år för att kunna ta hjälp av personligt ombud.
 • Problemen bör innefatta flera livsområden för att du ska kunna få stöd av personligt ombud.

En fristående verksamhet i kommunal regi

Där syftet med vår verksamhet är att du

 • får större möjligheter att påverka din situation och vara delaktig i samhället.
 • får möjlighet att leva ett mer självständigt liv.
 • får möjlighet att ta del av samhällets utbud av vård, stöd och service på jämlika villkor.
 • får rätt hjälp, rådgivning och stöd utifrån dina egna önskemål, behov och lagliga rättigheter.
 • får ett fungerande nätverk omkring dig där myndigheterna samverkar utifrån dina enskilda behov.

Vi som jobbar som personligt ombud hälsar er hjärtligt välkomna.

Har du frågor eller du kanske känner till någon som skulle vara i behov av personligt ombud så kontakta oss för mer information.

ikon

Kontakta oss

Personligt ombud

Jenny Bolgert
073-427 55 73


Marie Svensson
072-233 32 61

Självservice & blanketter