Sök

Sysselsättning, arbete

Du som har en psykisk funktionsnedsättning kan få stöd att hitta en sysselsättning under dagtid. Det kan till exempel vara inom service, restaurang/café, logistik, miljö- och renhållning, ekologisk odling med mera.

Syftet är att du ska få en meningsfull regelbunden aktivitet i vardagen samt möjlighet till social samvaro.

Vem kan få sysselsättning?

För att du ska kunna beviljas sysselsättning ska följande kriterier uppfyllas:

  • Du har en psykisk funktionsnedsättning.
  • Du har haft en långvarig kontakt med öppen- och/eller slutenvårdspsykiatrin.
  • Du är under 65 år.
  • Din psykiska funktionsnedsättning innebär att du inte står till arbetsmarknadens förfogande.
  • Du har hel aktivitetsersättning eller hel sjukersättning.
  • Behovet ska inte kunna tillgodoses genom övrigt samhällsutbud som till exempel Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Kundval

Socialnämnden i Varberg har kundval för sysselsättning för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Det innebär att du, på sikt, ska kunna välja att få sysselsättning av kommunen eller av ett privat företag. Det är fortfarande kommunen som bedömer behov av och beslutar om rätten till sysselsättning.

Det är kommunens uppgift att se till så att de företag och organisationer som ingår i kundvalet har rätt kunskap och erfarenhet. Varje företag eller organisation som ges rätten att utföra sysselsättning ska därför godkännas av Socialnämnden i Varbergs kommun och avtal ska tecknas med kommunen.

Vilka kan du välja mellan?

ikon

Kontakta oss

Psykiatrihandläggare

Varberg direkt 0340-880 00

Fråga efter en psykiatrihandläggare

Varberg direkt

0340-880 00


Öppettider
Måndag, tisdag, onsdag och fredag 9.00-16.00.
Torsdag 9.00-18.00.

Självservice & blanketter