Sök

Syn och hörsel

Här hittar du information om stöd inom syn- och hörsel på Varbergs kommun. Du kan läsa mer om vilket stöd du kan få, vad det kostar och hur du ansöker.

Vilket stöd kan du få?

För att du som har nedsatt syn/hörsel ska kunna leva ett så aktivt liv som möjligt finns syn- och hörselinstruktören till för dig. Instruktören ger råd och kan tillsammans med dig hitta enkla lösningar som kan underlätta vardagen. Du kan också få hjälp att träna på hur du ska använda ditt syn-/hörselhjälpmedel. Instruktören informerar anhöriga och personal om funktionsnedsättningen och ger råd om hur man kan bemöta dig som har nedsatt syn och hörsel.

Vad kostar det?

Att rådfråga syn-och hörselinstruktören kostar inget.

Hur ansöker du?

Du kan ringa via Varberg direkt 0340-880 00 eller ta direkt kontakt med syn- och hörselinstruktör/arbetsterapeut Mona-Lisa Turesson som har telefonnummer, 0340-886 61. Du når henne lättast måndag-fredag mellan klockan 8:30-9:30
E-post: mona-lisa.turesson@varberg.se

ikon

Kontakta oss

Syn- och hörselinstruktör

Mona-Lisa Turesson

0340-886 61

Du når henne lättast måndag-fredag mellan klockan 8:30-9:30

mona-lisa.turesson@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter