Sök

Kost, fall, munhälsa och läkemedel

Här hittar du information om kost, fall och läkemedel. Du kan läsa mer om vilket stöd kan du få, vad det kostar och hur du ansöker.

Vilket stöd kan du få?

I Varbergs kommun arbetar vi förebyggande med fall, trycksår, nutrition, munhälsa och läkemedel. En metod vi använder oss av är det nationella kvalitetsregistret Senior alert.

Senior alert är ett register där varje vårdtagare som är 65 år och äldre registreras utifrån de risker som finns för att personen i fråga kan komma att falla, få trycksår, bli undernärd eller drabbas av ohälsa i munnen. Syftet med Senior Alert är att på ett strukturerat vis arbeta förebyggande för patient. Detta arbete sker tillsammans med andra vårdgivare och framförallt tillsammans med dig som söker vård eller omsorg.

För mer information om Senior alert Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I kommunen finns också tillgång till en dietist. Dietisten har specifik kunskap för att utreda och behandla näringsproblem och kan på så vis hjälpa dig att få rätt behandling. Dietisten ger också utbildning, stöd och råd till andra yrkesgrupper som du möter hos oss.

Kontakt

Har du hemsjukvård, bor i ett särskilt boende eller ett boende inom ramen för lagen om särskilt stöd och service (LSS) kan du ringa via kommunens växel 0340-880 00 som hjälper dig med en kontakt.

Vad kostar det?

Du betalar inget extra för hälso- och sjukvård i kommunen.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Varberg direkt 0340-880 00 

Fråga efter en handläggare

Självservice & blanketter