Sök

Varbergs kommuns kulturguider ler mot kameran, i bakgrunden cyklar.

Varbergs kommuns kulturguider Mawia och Samka på Åkulla Outdoor 2018.

Kommunens mottagande av nyanlända

Mottagandet av nyanlända handlar om att kommunen tillsammans med bland andra Arbetsförmedlingen ser till att de som kommer till Varberg får goda möjligheter att etablera sig och känna sig delaktiga i samhället. Syftet är att man så snabbt som möjligt ska lära sig svenska, komma närmare arbetsmarknaden och kunna försörja sig.

Under etableringen som är två år lång kan man som nyanländ ta del av utbildning i svenska för invandrare, SFI, utbildning i samhällsorientering och göra praktik. Insatserna som en nyanländ person deltar i motsvarar en heltidssysselsättning och under etableringstiden har man rätt till etableringsersättning från staten.

Utbildning i svenska för invandrare, SFI

Kommunen ska erbjuda en bostad

Kommunen ansvarar även för att erbjuda bostad till nyanlända personer som anvisas till oss.

Bostäder för nyanlända

Kulturguider

Varbergs kommuns kulturguider verkar som en länk mellan nyanlända personer och civilsamhället. Kulturguiderna underlättar till exempel för möten och nätverkande. Är du nyfiken på vad en kulturguide kan hjälpa till med eller vad du kan göra för att bidra till integration och inkludering i Varberg så hör gärna av dig, kontaktuppgifter finns längre ner på sidan.

Så bestäms hur många nyanlända varje kommun ska ta emot

Alla kommuner i Sverige ansvarar för att ta emot personer som fått uppehållstillstånd av flyktingskäl, det har riksdagen beslutat. Hur många personer varje kommun ska ta emot beror på befolkningsstorlek, arbetsmarknadsförutsättningar, det sammantagna mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn samt hur många asylsökande som vistas i kommunen. Under 2022 ska Varbergs kommun välkomna 96 anvisade nyanlända personer.

ikon

Kontakta oss

Kulturguide

Samka Lovic

076-608 18 52

samka.lovic@varberg.se

Kulturguide

Mawia Hussien

073-303 87 42 

hussien.mohammed.mawia@varberg.se

Mottagningssamordnare
Rebecka Andersen

070-699 26 31
rebecka.andersen@varberg.se

 

Mottagningssamordnare
Salah Hadi

073-387 47 22
salah.alden.abed-alhadi1@varberg.se


Mottagningssamordnare
Göran Elmertoft

073-334 64 30

goran.elmertoft@varberg.se


Självservice & blanketter