varningsikon

2020-06-18 08.25

Viktig information till allmänheten i Varbergs kommun

Bevattningsförbud råder i hela Varbergs kommun fr.o.m. den 18 juni. Du hittar även vår samlade information med anledning av covid-19 via länk nedan.

Läs mer

Sök

Marknadsföring

För att vi konsumenter ska slippa bli lurade av oseriös marknadsföring finns en marknadsföringslag. Här kan du läsa om vad du kan göra för att anmäla reklam eller om du till exempel vill slippa reklam.

Lagen ska motverka oriktiga påståenden, oetiska metoder, vilseledande uppgifter och andra ojusta grepp i reklamen. Den ställer också krav på att viktig information ska finnas med i annonser och annan marknadsföring. Du kan själv anmäla reklam som strider mot lagen till Konsumentverket. Tänk på att spara anmälan, den behövs för att bedöma om innehållet strider mot gällande lag eller inte.

Vill du slippa reklam?

Vill du slippa telefonsamtal med syfte att sälja, samla in pengar eller marknadsföring? Ring spärregistret NIX-telefon: 077-228 00 00

Avsteg från reglerna i NIX- spärregister kan anmälas till DM-nämnden (Etiska nämnden för direktmarknadsföring).

Vill du slippa adresserad direktreklam i brevlådan? Ring NIX-adresserat: 020-55 70 00. Nej till oadresserad reklam? Sätt upp en stoppdekal vid eller på brevlådan. (Nej tack – ingen reklam)


ikon

Kontakta oss

Konsumentrådgivning

Norra Vallgatan 14
0340-884 12
konsumentradgivning@varberg.se


Besökstid:
Vi erbjuder dig bokade besök efter överenskommelse.


Telefontid: kl. 09.00-12.00 tisdagar, onsdagar och torsdagar


ikon

Självservice & blanketter