Sök

Råd inför köp

Konsumentvägledaren kan ge dig råd inför köp av varor eller tjänster. Här kommer några exempel på frågor som du som konsmument kan ha när det till exempel gäller köp av ett begagnat hus eller köp av begagnad bil.

Att köpa begagnat hus

Fråga: Vi är ett ungt par som vill köpa ett begagnat hus. Har konsmumentrådginvingen någon information om detta?
Svar: Besök Konsumenternas bank- och finansbyrå Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för information om lån. Fastighetsmäklarinspektionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har också faktablad om mäklarens roll.

Om du anlitar besiktningsman ska du vara uppmärksam på uppdragets omfattning och att han har ansvarsförsäkring. Du kan behöva anlita andra fackmän för att få en bedömning av vissa delar av fastigheten som inte omfattas av besiktningsmannens uppdrag. Ta del av så mycket kunskap om fastigheten som det bara går att få fram. Husköp är normalt ett hushålls dyraste köp, så det lönar sig att vara påläst för att undvika de värsta fallgroparna.

Att köpa begagnad bil

Fråga: Jag är spekulant på en begagnad bil hos ett bilföretag. Vad ska jag tänka på innan jag ingår avtal om köp?
Svar: Innan du köper bilen tänk på följande:

Provkör alltid bilen och undersök att viktiga funktioner faktiskt fungerar. Titta också efter eventuella skador. Gå även igenom serviceboken och kontrollera att bilen har blivit servad i enlighet med tillverkarens krav.

Skriv alltid ett köpeavtal, nöj dig aldrig med ett muntligt avtal. Läs noga igenom kontraktet innan du skriver på. Se till att säljaren har ställningsfullmakt att skriva på beställningen. Gör en bakgrundskontroll av säljaren. Finns säljaren med på Råd & Röns svarta lista? Finns rekommendationer eller utlåtanden från tidigare kunder.

Köper du bilen hos en bilhandlare gäller konsumentköplagens regler. Konsumentköplagen gäller i 3 år från köpet och under den perioden kan du reklamera ursprungliga fel. Ett ursprungligt fel är ett fel som fanns redan vid köpet även om det visade sig först senare. Normalt slitage är inte att betrakta som fel i konsumentköplagens mening. De första 6 månaderna efter köpet har säljaren bevisbördan för huruvida felet fanns vid köpet eller ej. Upptäcker du ett fel på bilen ska du reklamera. En reklamation innebär att du meddelar säljaren att du inte godtar bilen och anger på vilket sätt den är felaktig. En reklamation bör göras skriftligen.

Kommer du överens med säljaren om att det är fel på bilen och att säljaren är ansvarig för felet så har du rätt att kräva att säljaren åtgärdar felet utan kostnader för dig alternativt omlevererar en motsvarande felfri bil.

Om du och säljaren inte är överens om huruvida säljaren ansvarar för felet så kan du vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att få ärendet prövat. En sådan anmälan kan du göra via deras hemsida.

Om du väljer att anmäla till ARN bör du kunna visa att bilen är felaktig. Det finns olika sätt att visa detta men ett utlåtande från besiktningsman eller annan kunnig fackman är ett bra alternativ. Skriftligt underlag är att föredra om du vänder dig till ARN. Även om muntliga avtal och löften är bindande så är skriftliga dokument lättare att bevisa.

Det som man har att utgå ifrån när man skall bedöma om det föreligger ett fel är vad som avtalats vid köpet. Det är inte fel på bilen i konsumentköplagens mening om du som köparen kände till bristen vid köpet.

Om bilen är i sämre skick än du kunnat räkna med så anses den felaktig. Vid en sådan bedömning tar man hänsyn till bland annat pris, ålder och körsträcka. En fackkunnig person kan vara en god hjälp för att bedöma bilens skick.

Vid försäljning av begagnade bilar brukar säljarna ofta skriva att "Bilen säljs i befintligt skick". Det innebär inte att säljaren fritas från ansvar för eventuella fel. Konsumentköplagens regler gäller och kan inte avtalas bort genom en klausul i avtalet.

ikon

Kontakta oss

Konsumentrådgivning

Norra Vallgatan 14
0300-834 006 (detta nummer gäller både Varberg och Kungsbacka)
konsument.varberg@kungsbacka.se


Besökstid:
Vi erbjuder dig bokade besök efter överenskommelse.


Telefontid: kl. 09:00-12:00 tisdagar, onsdagar och torsdagar


Självservice & blanketter